avskogning

 • Skogen avgör människans villkor i tropikerna

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Träden upprätthåller markens bördighet, vattenbalansen och den biologiska mångfalden i tropikskogen. Med ökad avskogning ökar risken för erosion, skogsbränder, vattenbrist och översvämningar. – Skogen har en enorm betydelse för människors levnadsvillkor i tropikerna, säger Anders Malmer, tropikskogsforskare vid SLU i Umeå. / SLU
  Läs mer
 • Ny forskning kan rädda tropiska skogar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Forskare på Göteborgs universitet har undersökt hur mycket kol Sri Lankas naturskogar innehåller. Resultaten är viktiga både för att kunna minska avskogningen i tropiska länder och för de internationella klimatförhandlingarna och för ett nytt klimatavtal. / forskning.se
  Läs mer

Sidor