avskogning

 • WWF-rapport larmar: Skog motsvarande Sveriges yta borta på 13 år

  Etiketter: Skog
  En ny WWF-rapport visar att skogsområden stora som Sveriges yta avskogats på drygt tio år. Om ingenting görs kan 24 platser i tropiska och subtropiska områden stå för över 80 procent av den globala skogsförlusten år 2030. Men det finns hopp. Återhämtningen från Covid-19 krisen kan bidra till lösningar för att rädda skogarna och förhindra pandemier, menar WWF. / WWF
  Läs mer
 • Avskogning i tropiska bergsområden ökar uppvärmningen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När träd huggs ner i tropiska bergsområden, för att ge utrymme för jordbruket att expandera, förändras markytans egenskaper och ytans strålningsbalans påverkas. Därmed förändras också det lokala klimatet. / Göteborgs universitet
  Läs mer
 • ”Så når felaktigheter om avskogning söndagsbilagorna”

  Etiketter: Skog
  SKOGENdebatt. Varje år publicerar WRI alarmerande siffror om avskogning som letar sig in i söndagsbilagorna i Sverige. Det är bara ett problem: Sifforna stämmer helt enkelt inte, skriver Reidar Persson, tankesmedjan Sifi. / Skogen.se
  Läs mer
 • Stor del av Europas trädarter hotade

  Etiketter: Skog
  Urbanisering, avskogning, skogsbruk och Invasiva arter är de största hoten mot en mängd av Europas trädarter. Läs mer i IUCN:s rapport (på engelska). / IUCN
  Läs mer
 • Så påverkar vår mat avverkningen av regnskog

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Maten vi äter bidrar till utsläpp av växthusgaser. En sjättedel beror på skövling av tropisk skog. Det visar beräkningar som forskare från Chalmers gjort i två nya studier./ Sveriges Radio
  Läs mer
 • Internationell klimatpolitik som flyttar ansvaret till fattiga kvinnor

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Ett uttalat mål i den klimatpolitik som ska motverka avskogning i tropikerna (REDD+) är att den också ska minska fattigdomen och stärka kvinnornas ställning, men så fungerar den inte alltid i praktiken. Det visar Lisa Westholm i en avhandling. / SLU
  Läs mer
 • Ribban höjs för hållbarhetsstandarder

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I ett samarbete mellan flera frivilligorganisationer presenteras en uppdaterad certifieringsstandard med fokus på klimatsmart jordbruk, att bromsa avskogningen i regnskogsområden och att åstadkomma fortsatta förbättringar inom jordbruket. / Rainforest Alliance
  Läs mer
 • Sverige skriver under initiativ för hållbart jord- och skogsbruk på klimatmötet i Paris

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I dag står skogen och jordbruket i centrum på klimatmötet COP21. Regeringen väljer att ställa sig bakom två initiativ. Det ena handlar om att minska avskogningen, restaurera utarmade skogar och stärka lokalbefolkningars rättigheter till att hållbart bruka skogen de lever och verkar i. Det andra syftar till att förbättra jordbruksmarkens potential för att bidra till livsmedelsproduktion och klimatarbete. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Debatt: Stoppa avskogningen i Sydamerika – fler måste ställa krav på en ansvarsfull sojaproduktion

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vi är 28 svenska livsmedelsföretag och organisationer som är med i utvecklingen av en global marknad för ansvarsfullt producerad och certifierad soja. Detta för att bidra till att minska avskogningen i Sydamerika och därmed minskade utsläpp av växthusgaser. Fler företag måste nu ta ansvar för att stoppa avskogningen. / WWF
  Läs mer
 • 129 miljoner hektar skog borta

  Etiketter: Skog
  129 miljoner hektar skog har försvunnit sedan 1990, enligt FAO:s skogsrapport The Global Forest Resources Assessment 2015 som är den mest omfattande skogsöversynen hittills. Enligt rapporten har avskogningen dock minskat i hastighet med 50 procent de senaste 25 åren./ ATL
  Läs mer

Sidor