askåterföring

 • Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar

  Etiketter: Bioenergi, Skog
  I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. I ett unikt pilotprojekt har askan gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföringen i svenska skogar./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Askåterföring skapar kretslopp i skogen

  Etiketter: Skog
  Bidrar till kretslopp i skogen! Askåterföring ger både bättre näring och tillväxt i skogen samtidigt som det hjälper till att binda... / VK.se
  Läs mer
 • Från försurade ämnen i nederbörd till askåterföring i skogen - hur hänger det ihop?

  Etiketter: Skog
  Torsdag den 19 april bjuder Värmlands läns luftvårdsförbund in till årsmöte - med öppna föreläsningar om luften i Värmland. Vi kommer till exempel att få redovisning av luft- och vattenmätningar. Föreläsningarna hålls på Arenan, Karlstads bibliotekshus. / Länsstyrelsen Värmland
  Läs mer
 • För lite naturhänsyn men få körskador när aska återförs till skogen

  Etiketter: Skog
  När aska sprids i skogen för att återföra näring och motverka försurning, tas för lite hänsyn till naturvärden och kultur- och fornlämningar. Däremot är körskador och skador på stammar ovanligt. Det visar den första uppföljning som Skogsstyrelsen gjort av askåterföring. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Aska till skogen ska minska försurningen

  Etiketter: Skog
  Askåterföringen ska ske på kommunens mark på ett område mellan E 18 och Strandmossen i Kristinehamn, Värmland. / VF
  Läs mer
 • Mer aska ska återföras till skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Skogsstyrelsen anser att aska i ökad utsträckning ska återföras till skogen. Då kan den försurning som uppstår när biobränslen tas ut från skogen minska. Därför ska myndigheten i år och nästa år utöka samverkan med olika aktörer för att uppmuntra ökad askåterföring. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Mer aska i skogen kan minska försurningen

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen anser att aska i ökad utsträckning ska återföras till skogen. Då kan den försurning som uppstår när biobränslen tas ut från skogen minska. Därför ska myndigheten i år och nästa år utöka samverkan med olika aktörer för att uppmuntra ökad askåterföring. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nya verktyg ska identfiera försurningskänsliga vattendrag

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kan uttag av grenar och toppar bidra till försurningen av våra vattendrag? Försurningskänsligheten skiljer sig kraftigt åt från en plats till en annan, visar forskning från bland annat Future Forests. Nya regionala modeller kan ge en vägledning om var grotuttag bör undvikas, och var askåterföring kan behövas för att inte vattnet ska bli surare.. / Future Forests
  Läs mer