artdatabanken

 • Förenade insatser ger naturvårdspris

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med smittande engagemang, kunskap och gemensamma krafter kan ideella krafter i samverkan med myndigheter genomdriva naturvårdsprojekt som aldrig annars skulle bli genomförda. ArtDatabankens utmärkelse delas ut vid en ceremoni på SLU i Uppsala den 28 april av statssekreterare Göran Enander. / SLU
  Läs mer
 • Björnen åter på rödlistan

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  I dag presenterar Artdatabanken vid Lantbruksuniversitet sin rödlista. Sedan 2010 har antalet rödlistade arter ökat med 3,6 procent Bland annat har björnen återvänt till listan efter att varit utanför ett tag. / Svt
  Läs mer
 • Artdatabanken vill skydda mer skog

  Etiketter: Skog
  Mer skog måste undantas från vanligt skogsbruk om vi ska uppnå miljömålen. Det anser Torleif Ingelög, föreståndare för Artdatabanken vid SLU. Trots tydliga förändringar i skogbruket de senaste 10 åren kommer ännu större ansträngningar att behövas. / Skogsland
  Läs mer
 • Utspel om lodjuren – i elfte timmen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  En vecka innan rovdjurspropositionen ska upp i riksdagen kommer Artdatabanken (SLU) med helt nya uppgifter angående antalet lodjur som fanns i Sverige vid tidpunkten när vi gick med i EU, år 1995. I dagens upplaga av radions Morgoneko hävdar Hjalmar Croneborg på Artdatabanken att antalet lodjur, som man tidigare uppgett var cirka 700 vid Sveriges EU-inträde, är fel och bottnar i en olycklig formulering från Artdatabankens egna forskare. Man ska ha påpekat detta för miljödepartementet i våras och då sagt att rätt nivå var minst 1.700 lodjur år 1995. Han menar att Sverige kan få kritik från EU om antalet sätts till lägst 700 djur./ Svensk Jakt
  Läs mer
 • ArtDatabankens naturvårdspris

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under konferensen Flora- och faunavård delas ett av Sveriges förnämsta naturvårdpriser ut - ArtDatabankens naturvårdspris. / SLU
  Läs mer
 • Minskade anslag till ArtDatabanken

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Regeringen har beslutat minska anslagen till Artdatabanken vid SLU med tio miljoner kronor - minskningen riskerar att få stora konsekvenser för många av det stora svenska artprojektet. Enligt Johan Bodegård, Artdatabankens chef, finns det risk för personalneddragningar. / SR Upplandsnytt
  Läs mer
 • Naturvärden i sand- och grustäkter kan förvaltas bättre

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med enkla åtgärder kan livsmiljöerna i täkter bevaras till en låg kostnad. Den är en av slutsatserna i en ny rapport från Artdatabanken på SLU. / SLU
  Läs mer

Sidor