artdatabanken

 • ​Skogshare, igelkott och fjällräv på Rödlista 2020

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den 22 april lanserar SLU Artdatabanken Rödlistade arter i Sverige 2020, men redan nu kan du tjuvkika på några arter. Varje dag fram till 22 april kommer några av våra rödlistade arter att presenteras. Från och med idag kan du läsa om hur det går för skogshare, igelkott och fjällräv. / SLU
  Läs mer
 • Nu kan man förhandsgranska 2020 års rödlista

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den som har goda kunskaper om arter kan i sommar komma med kompletterande data till ArtDatabankens förslag till ny rödlista. / SLU
  Läs mer
 • Ny Artfakta för Sveriges artskatt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU lanserar en ny webbapplikation under välkänt namn. Nya Artfakta är till för den som i sitt naturvårdsarbete behöver fakta om arternas status, levnadssätt och utbredning, men också för den som vill bli bättre på att känna igen Sveriges arter och bidra med sina egna artobservationer. I nya Artfakta finns verktyg för naturvård, artbestämning och rapportering. / SLU
  Läs mer
 • ​Kämpar för almens överlevnad

  Etiketter: Forskning & utbildning
  ArtDatabankens Naturvårdspris 2019 går till Karin Wågström för hennes arbete med att bekämpa almsjukan på Gotland. Karin insåg tidigt almsjukans hot och samtidigt möjligheten till bekämpning i och med Gotlands isolerade läge. Tack vare Karin har almsjukan hittills hållits i schack på Gotland, samtidigt som kampen ser ut att vara förlorad på många andra håll i landet. / SLU
  Läs mer
 • ArtDatabankens Naturvårdspris 2019 går till Karin Wågström

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Karin Wågström tilldelas ArtDatabankens Naturvårdspris 2019 för hennes arbete med att bekämpa almsjukan på Gotland. Karin insåg tidigt almsjukans hot och samtidigt möjligheten till bekämpning i och med Gotlands isolerade läge. Tack vare Karin har almsjukan hittills hållits i schack på Gotland, samtidigt som kampen ser ut att vara förlorad på många andra håll i landet./ SLU
  Läs mer
 • ArtDatabanken tvingas till nedskärningar - slår hårt mot den biologiska mångfalden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  ArtDatabanken tvingas till stora nedskärningar på grund av de minskade anslagen till Naturvårdsverket i riksdagens höstbudget. Budet från SLU:s rektor, som haft överläggningar med myndigheter och den nu sittande regeringen, är att neddragningen ska ses som permanent. / SLU
  Läs mer
 • Pris för skapandet av forum för varg

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Naturvårdspriset delas ut årligen av ArtDatabanken. Årets pristagare är Mats och Karin Ericson för deras arbete med Vargsymposiet - en mötesplats för diskussion av vargfrågor. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Nationalnyckeln åter i bokproduktion

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna är åter i produktion efter att ArtDatabanken, SLU har fått ökat statligt anslag till Svenska artprojektet. Det ökade anslaget och regeringens nya riktlinjer gör det möjligt för ArtDatabanken att inrikta sin verksamhet på både digital och tryckt kunskapsspridning. / SLU
  Läs mer
 • Pionjär inom svenskt naturskydd får Naturvårdspriset

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Artdatabankens Naturvårdspris 2016 tilldelas Rolf Löfgren vid en ceremoni på SLU i Uppsala den 20 april. Han har gjort en enastående insats för skyddet av svensk natur och skapandet av svenska nationalparker. / SLU
  Läs mer
 • Nominera till ArtDatabankens naturvårdspris

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Priset går till den/de som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden. / SLU
  Läs mer

Sidor