art

 • Träden är hem för många hotade arter

  Etiketter: Skog
  Ett stort antal arter av svampar, mossor, lavar och småkryp är beroende av träd för sin överlevnad. Många av arterna är hotade eftersom deras värdträd drabbats av sjukdomar. / Forskning & Framsteg
  Läs mer
 • Ny studie: 130 000 arter har utrotats

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Människan har utrotat 130 000, sju procent, av alla kända djurarter på jorden, enligt en studie. Siffran är många gånger högre än tidigare uppskattningar. Den grundas på helt nya beräkningar av utdöendetakten bland ryggradslösa djur. / Aftonbladet
  Läs mer
 • Hundratals arter hotas – nya lagen otillräcklig

  Etiketter: Skog
  Skogsbrukets påverkan på olika livsmiljöer och artmångfalden oroar naturvårdarna i Finland. Förslaget till ny skogsvårdslag anses ge för svagt skydd. Finland är på väg att få en ny skogsvårdslag. Sedan förslaget presenterats har Världsnaturfonden, WWF Finland, reagerat negativt på flera delar och lämnat en protestskrivelse. / Skogsland
  Läs mer
 • Ny barkborreart hittad i svensk skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  – Den 29 juni 2012 påträffade jag liten granbarkborre (Ips amitinus) i en virkesvälta med gran och tall i närheten av Vittangi i Norrbotten, berättar Åke Lindelöw, fältentomolog vid SLU. / SLU
  Läs mer
 • Nya jakttider träder i kraft

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nya jakttider träder i kraft den 1 juli 2012 efter ett regeringsbeslut i dag. Beslutet om nya jakttider berör flera olika arter och jaktområden. / Jaktjournalen
  Läs mer
 • Gamla tankar bakom ny skattningsmetod

  Etiketter: Skog
  När man skattar en arts livskraftighet måste man ta hänsyn till dataosäkerhet, naturlig variation och naturens hierarkiska struktur. Det gör den nya skattningsmetod, som har utvecklats av ekologer vid SLU. / SLU
  Läs mer