årsmöte

 • Vårexkursion inkl. årsmöte på Officerssalongen/Rommehed

  Etiketter: Skog
  Den 25 juni ordnar Gävle-Dala Skogsklubb en Vårexkursion inklusive årsmöte på Officerssalongen/Rommehed med temat ”Mekaniserad Plantering”. / Gävle-Dala Skogsklubb
  Läs mer
 • Inbjudan till Vårexkursion med årsmöte i Sundborn

  Etiketter: Skog
  Fredagen den 25 maj bjuder Gävle-Dala Skogsklubb in till årsmöte i Sundborn med möjlighet att besöka Carl Larssongården. / Gävle-Dala Skogsklubb
  Läs mer
 • Välkommen på årsmötet!

  Etiketter: Skog
  Den 15 april håller föreningen Skogen årsmöte på Storgatan 19 i Stockholm. Årsmöteshandlingar kommer att finnas här på skogen.se från och med den 1 april. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Vem ska bli vår valberedning?

  Etiketter: Skog
  På årsmötet är det valberedningen som föreslår Föreningen Skogens styrelse. Men vem föreslår nya kandidater till valberedning. / Skogen
  Läs mer
 • Föreningen Skogen bytte ordförande efter årsmötet

  Etiketter: Skog
  Bengt Ek, vd Föreningen Skogen berättar om verksamheten på årsmötet 2014
  Efter Föreningen Skogens årsmöte den 9/4 2014 går nuvarande ordförande Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, in som styrelseledamot medan Herman Sundvist, skogsskötselchef på Sveaskog, valdes som ny styrelseordförande fram till årsmötet 2016. Styrelsens strategiarbete innebär en förändringsprocess för föreningen och tidningen Skogen. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Skogsnäringsveckans invigning och Föreningen Skogens årsmöte

  Etiketter: Skog
  Som vanligt erbjuds en heldag med ett fullspäckat skogsprogram, gratis för medlemmar i Föreningen Skogen inklusive lunch. Anmäl dig senast den 22 mars. Ange inloggningskod snv2013. Glöm inte att kryssa i att du är medlem i Föreningen Skogen. OBS! Begränsat antal platser.
  Läs mer