arbetsmaskiner

  • Utsläpp från arbetsmaskiner måste minskas

    Etiketter: Klimat & Miljö
    Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningarna för att utveckla registerföringen av arbetsmaskiner. Syftet är att skapa bättre möjligheter att bland annat kontrollera arbetsmaskiners utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Arbetsmaskiner, till exempel traktorer, grävskopor och truckar, står för ungefär sex procent av Sveriges klimatpåverkan och utsläppen har ökat sedan 1990. / Regeringen
    Läs mer