Amazonas

 • ​20 års kartläggning av Amazonas palmer är klar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under tjugo års tid har forskare vid bland annat Uppsala universitet undersökt palmer i Amazonas. Palmplantor på nästan 550 olika platser har undersökts. Det här är en viktig kartläggning för att förstå hur den biologiska mångfalden utvecklats i tropiska ekosystem, och vad som krävs för att bevara den. Arbetet presenteras i en ny studie som publiceras i tidskriften Ecology. / Uppsala Universitet
  Läs mer
 • "Vems är Amazonas"?

  Etiketter: Klimat & Miljö
  DEBATT. "Sköt ni era skogar, så sköter vi våra. Vad hände förresten med era urskogar"? Björn Rasmusson, jägmästare bosatt i Brasilien, berättar om vanliga reaktioner mot omvärldens plötsliga oro för landets skogspolitik. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Skövling och exploatering stort problem i brasilianska Amazonas

  Etiketter: Klimat & Miljö
  – Oavsett vad som händer i realpolitiken har skada redan skett. Det säger Torsten Krause, hållbarhetsforskare vid Lund University Centre for Sustainability Studies, som kommenterar Brasiliens nya president Jair Bolsonaros planer för avskogning och exploatering i brasilianska Amazonas. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Flis från Amazonas värmer upp bostäder i Stockholm

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Här lastar det enorma bulkfartyget av tonvis med träflis från Amazonas för att värma upp stockholmarnas lägenheter. Det brasilianska företaget som tillverkar och säljer flisen är miljöcertifierat – men anklagas samtidigt för markstölder och illegal avverkning. – Våra leverantörer ska kunna visa att deras verksamhet inte är i konflikt med våra miljömål, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm exergi. / Aftonbladet
  Läs mer
 • Stora arealer brasiliansk regnskog kan förlora sitt skydd

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Upp till femton miljoner hektar regnskog i Amazonas riskerar att förlora sitt skydd, visar en ny studie där forskare från Chalmers och KTH har samarbetat med forskare vid universitetet i Sao Paulo, Brasilien. Det motsvarar mer än hälften av Sveriges sammanlagda skogsareal. / Chalmers
  Läs mer
 • Högsta domstolen i Colombia tvingar regeringen att skydda Amazonas regnskog

  Etiketter: Klimat & Miljö
  För två år sedan slöts ett fredsavtal mellan Farc-gerillan och Colombias regering, och en av världens blodigaste väpnade konflikter fick ett slut. Men för regnskogen innebar freden ett nytt hot. Nu vidtas åtgärder för att skydda trädskövlingen. / Svt Utrikes
  Läs mer
 • Forskning i Amazonas avslöjar stora metanutsläpp via träd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Metanutsläppen via träd som växer i Amazonas är lika stora som utsläppen från världens alla hav eller den arktiska tundran, enligt en ny studie av forskare från bland annat Linköpings universitet. Fynden presenteras i den ansedda tidskriften Nature. / LiU
  Läs mer
 • Brasilien öppnar för gruvbrytning i skyddad skog

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Brasiliens president möjliggör för guldgrävning i Amazonas. Målet är att skapa fler jobb men beslutet har väckt skarp kritik från miljöorganisationer. / SR
  Läs mer
 • Träden i Amazonas slår hål på myten om den orörda naturen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Regnskogen i Amazonas ser ut att vara mer påverkad av tidiga mänskliga civilisationer än vad vi har trott, enligt en studie i tidskriften Science. / SR Vetenskapsradion
  Läs mer
 • Amazonas tar upp allt mindre kol – kan öka växthuseffekten

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Mängden kol som tas upp årligen av Amazonas regnskog har minskat med nästan en tredjedel under det senaste decenniet, visar en ny studie. Det kan leda till att kolet istället stannar i atmosfären och ökar växthuseffekten. / Svt nyheter
  Läs mer

Sidor