Alnarp

 • Krävande att behålla björken

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Till att börja med trivs gran och björk utmärkt tillsammans, men för att långsiktigt behålla björken krävs täta målinriktade gallringar. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Poppel med energi och växtkraft

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett nytt forskningsprojekt kartlägger potentialen för poppel. Preliminära uppskattningar visar att den är 30 miljoner kubikmeter om året, vilket motsvarar en tredjedel av dagens totala avverkningsnivå. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Rekordmånga läser skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den här hösten har rekordmånga studenter börjat studera skog i Alnarp. Dessutom är ett par nya utbildningar på gång. / SLU, Alnarp
  Läs mer
 • Hoppingivande foto

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Johanna Witzell har blivit hedersdoktor i Estland. Hennes forskning öppnar dörrar till trädens okända värld. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Hotande röta i rötterna på tall

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nya resultat visar att nästan all tall hotas av rotröta. Det leder till minskad tillväxt och i värsta fall dör träden. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Eksådd - en kamp mot gnagare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Mycket är vunnet genom att föryngra ekskog genom sådd av ekollon. Den stora utmaning-en är att överlista gnagarna. I sin doktorsav-handling visar Adrian Villalobos att avskräck-ande dofter kan vara en framkomlig väg. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Återvänder till Alnarp

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Genom samarbetet mellan Alnarp och Växjö lyfter regionen - och skogliga utbildningar ligger helt rätt i tiden. Det förutser Gudmund Vollbrecht. Han återvänder till Alnarp som adjungerad professor på en tjänst finansierad av IKEA. / Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Jakten på koppartåliga träd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Emma Sandell Festin, nybliven skoglig doktor, har under sitt arbete letat efter träd med mycket speciella egenskaper. Hennes arbete kan bidra till att lösa ett stort miljöproblem i Zambia. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Belagd effekt mot snytbaggar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under flera årtionden har det pågått en intensiv jakt på alternativ till gift mot snytbaggar. Preliminära forskningsresultat visar nu att beläggningsskydd är ett fullgott alternativ. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Bättre precision i planteringarna

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Trots att ett hygge kan vara väldigt varierat planteras det oftast likformigt. Med nya hjälpmedel öppnas möjligheter att anpassa varje planta efter förutsättningarna. Därmed blir det fler plantor som överlever och frodas. / SLU Alnarp
  Läs mer

Sidor