alm

 • En miljon almar har räddats på Gotland

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens satsning mot almsjuka har räddat 90 procent av Gotlands almpopulation. / ATL
  Läs mer
 • Satsning räddade Gotlands en miljon almar

  Etiketter: Skog
  Nästan en miljon almar på Gotland har räddats. Det visar Skogsstyrelsens slutrapport från satsningen mot almsjukan på ön. Sammanställningen över effekterna visar bland annat också att 200 almar vaccinerats, en sällsynt lav transplanterats, biologiska mångfalden stärkts och kolinlagringen har ökat motsvarande tiotals miljoner kronor. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • ​Kämpar för almens överlevnad

  Etiketter: Forskning & utbildning
  ArtDatabankens Naturvårdspris 2019 går till Karin Wågström för hennes arbete med att bekämpa almsjukan på Gotland. Karin insåg tidigt almsjukans hot och samtidigt möjligheten till bekämpning i och med Gotlands isolerade läge. Tack vare Karin har almsjukan hittills hållits i schack på Gotland, samtidigt som kampen ser ut att vara förlorad på många andra håll i landet. / SLU
  Läs mer
 • Det finns hopp för framtidens almar

  Etiketter: Skog
  I år avslutas EU-projektet LifeELMIAS, som under fem år arbetat med att bekämpa almsjuka på Gotland. Resultatet visar att det går att begränsa spridningen och idag har vi fortfarande kvar en stor almpopulation på Gotland./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Almarna på väg att försvinna: ”De dör väldigt snabbt”

  Etiketter: Skog
  Almsjukan har drabbat almträden hårt i Örebro – nu finns bara ett fåtal träd kvar. – De dör väldigt snabbt av den här sjukan så vi kanske kan se i sommar att det bara finns sju kvar, säger Johan Ronnesjö, trädansvarig, parkenheten Örebro kommun. / Svt Örebro
  Läs mer
 • Stora insatser för att hindra almsjukan på Gotland

  Etiketter: Skog
  Sommarens inventeringar visar att det är något fler almar som drabbats av almsjuka i år jämfört med i fjol. Skogsstyrelsen är nu i full gång med att hugga ned och köra ut de sjuka träden. Drygt 5000 träd måste tas om hand innan sommaren 2016 för att motverka spridningen av almsjuka. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Viktigt att fortsätta arbetet för att mota almsjukan

  Etiketter: Skog
  I slutet av april släpptes den nya rödlistan där almen nu klassas som akut hotad. Det visar på vikten av att arbetet för att bekämpa almsjukan på Gotland fortsätter och intensifieras. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Färre almar drabbade av almsjuka på Gotland i år

  Etiketter: Skog
  Färre träd har drabbats av almsjuka på Gotland i år jämfört med 2013. Totalt hittades 3200 sjuka almar jämfört med 3400 året innan. Det visar den inventering som Skogsstyrelsen genomfört under sommaren. Arbetet med att hugga ner och förstöra de sjuka almarna pågår. Totalt är det 4700 träd som ska huggas ner och förstöras innan maj 2015. Det inkluderar dels träd från årets inventering, dels cirka 900 kvarstående träd från i fjol samt cirka 600 så kallade riskträd. Riskträd är träd som kan utgöra yngelmaterial för almsplintborre eller som bedöms ha rotkontakt med redan sjuka almar. Dessa förstörs i förebyggande syfte. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Avverkning av sjuka almar på Gotland startar idag

  Etiketter: Skog
  Almar drabbade av almsjukan ska avverkas och förstöras. Även träd som ligger i riskzonen ska tas bort. Arbetet startar idag och är en viktig insats för att motverka ytterligare spridning av sjukdomen. En omfattande inventering har genomförts på Gotland under sommaren. Både almar som redan drabbats av almsjuka och alm som riskerar att drabbas på grund av skada eller insektsangrepp har märkts upp. De områden som berörs i första omgången är Vallstena, Gothem och Hörsne-Bara socknar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Svamp hotar skånska lövskogen

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Allt fler ädellövträd i Skåne hotas av smittsamma sjukdomar. Alm och ask är akut hotade i hela Sverige, och nu står även boken inför ett allvarligt problem. Orsaken är algsvampar av arten Phytophthora som sprider sig i det skånska landskapet. / Fria Tidningar
  Läs mer

Sidor