älgstam

  • ​Folkfest när älgjakten startar

    Etiketter: Friluftsliv & jakt
    På måndag startar älgjakten i mellersta och södra Sverige*. Samtidigt driver Svenska Jägareförbundet en kampanj för att rädda älgen. Idag finns det färre älgar än på över 20 år. Men skogsbolag och myndigheter vill minska älgstammen ännu mer. – Älgen är en nationalsymbol som vi ska vara rädda om – och jaga på klokt och hållbart sätt, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent. / Svenska Jägareförbundet
    Läs mer
  • DEBATT: ”Både älgen och tallen måste räddas”

    Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
    Skogsstyrelsen är överens med flera av problembeskrivningarna i Jägareförbundets kampanj Rädda älgen, men delar av kampanjen är för ensidig, skriver företrädare för myndighetens viltgrupp i den här debattartikeln./ Svensk Jakt
    Läs mer
  • Foderskapande åtgärder behövs

    Etiketter: Friluftsliv & jakt
    För alla som har varit med ett tag, och som av olika anledningar har intresse av älgstammen, står det klart att någonting har hänt och... / Jakt & Jägare
    Läs mer
  • Jägareförbundet: Det har blivit en polarisering av debatten om älgstammen

    Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
    I Västerbotten skadas skog för hundratals miljoner kronor av betande älgar. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Västerbotten vill att älgstammen minskas. Torbjörn Lövbom på Svenska jägareförbundet håller delvis med./ Sveriges Radio - P4 Västerbotten
    Läs mer
  • Skogsstyrelsen: Skadorna på skogen blir ett samhällsproblem

    Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
    Träd för hundratals miljoner kronor skadas av Västerbottens älgstam. Skogsstyrelsen menar att det är ett samhällsproblem att så stora mängder går till spillo./ Sveriges Radio - P4 Västerbotten
    Läs mer
  • Högt i tak ger låg skadenivå

    Etiketter: Friluftsliv & jakt
    Det är inte helt konfliktfritt när markägare och jägare ska komma överens om hur älgstammen ska förvaltas. Men, där samarbetet fungerar bra minskar också viltskadorna, visar exempel från Västerbotten. / Skogsstyrelsen
    Läs mer
  • "Älgarna kostar dubbelt så mycket koldioxid som inrikesflyget

    Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
    Den svenska älgstammen behöver halveras. Det menar skogsprofessor Pelle Gemmel. Hör hans häpnadsväckande uträkning om älgarnas påverkan på skogen. / ATL
    Läs mer
  • Smittsam hjärnhinnemask finns hos älgar i hela Sverige

    Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
    Det står nu klart att älgens hjärnhinnemask är spridd över hela Sverige och förekomsten förväntas öka ytterligare i takt med klimatförändringarna. Parasitens utbredning har hittills varit okänd, men forskare från SLU har i en nyligen publicerad studie kunnat kartlägga både spridning och inverkan på de smittade djuren./ Mynesdesk
    Läs mer
  • Stora genetiska skillnader mellan älg i norra och södra Sverige

    Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
    Den svenska älgstammen är uppdelad i en nordlig och en sydlig population, visar en ny genetisk studie från Stockholms universitet. Studien visar också spår av tidigare hård jakt som lett till förluster av genetisk variation. / Stockholms universitet
    Läs mer
  • Tallskogen minskar kraftigt

    Etiketter: Skog
    Tallskog och mark med lingon och blåbär minskar kraftigt – beroende på att Sverige har världens tätaste älgstam. Älgar är viktiga i faunan, men tyvärr är det stora antalet helt i obalans med de naturliga förutsättningarna och fodertillgången. Det finns inte mat till alla dessa djur, och situationen är alarmerande. / SLA
    Läs mer

Sidor