älgstam

 • Hårda älgjaktsregler upprör jägare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  När det nya älgjaktssystemet klubbades av riksdagen var syftet att skapa en älgstam med hög kvalitet, i balans med betesresurserna. Men skogsbolagen verkar lägga liten eller ingen fokus på hög kvalitet. – Avskjutningsreglerna är enkla. Skjut det som kommer. Inget ska sparas, säger jägaren Christer Johansson från Hudiksvall. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Viltskadorna ökar igen i ungskogen i Kronoberg

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Årets inventering av betestrycket i Kronobergs ungskogar visar att viltskadorna ökar. Skogsstyrelsen menar att det blivit dags att börja minska älgstammen så att den successivt kan anpassas till läget om fem till sju år då mängden viltfoder krympt betydligt. / smp.se
  Läs mer
 • Efter faktainsamlingen - nu startar samtalen

  Etiketter: Skog
  Fram till nu har fokus legat på faktainsamling om betesskador, tillgången till foder och storleken på älgstammen. Nu går projektet vidare med viltkvällar för jägare och markägare. Projektet Mera tall startades våren 2011 och ska pågå till och med 2015. Det genomförs i samverkan mellan Skogsstyrelsen, Holmen, LRF Skogsägarna, Sveaskog, Sydved, Såg i Syd och Södra. Det geografiska området är ett 65 000 hektar stort område i Uppvidinge, Kronobergs län./ Skogsland
  Läs mer
 • "Älgarna är inte för många i Skaraborg"

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Älgstammen i Skaraborg är ungefär så stor som den bör vara. Det menar Erik-Ludvig Berggren, jaktvårdskonsulent på Svenska jägareförbundet Skaraborg. Han håller inte med om att älgarna blivit för många. - Inte om man ser till historien och till det bete som finns, säger han. / Skaraborgsbygden
  Läs mer
 • "Skulle göra skillnad om staten tar detta på allvar"

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Älgförvaltningsgrupperna måste ha ett bra faktaunderlag att jobba med. Annars blir det svårt att nå den nya älgförvaltningens mål – en älgstam i balans med fodertillgången. / Skogsland
  Läs mer
 • Inga älgar får fällas under kungajakt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Några älgar får inte fällas under årets kungajakt på Halle- och Hunneberg. Älgstammen är i för dåligt skick. Istället får kungen jaga hjort. / Jaktjournalen
  Läs mer
 • Flera älgar kan skjutas trots liten älgstam

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skadorna på tallungskogen ligger på en alldeles för hög nivå i Gävleborgs län. Skogsstyrelsen ska nu avgöra, med älgbetesinventeringen som underlag, hur många älgar som bör skjutas. Men Erik Matsson i Svenska Jägareförbundet, menar att ungtallens skador inte hör ihop med antalet älgar i området, utan att de i hög grad beror på hur skogsbruket bedrivs. / helahälsingland
  Läs mer
 • Juni - Katastrof för fjällälgarna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I fjällområdet finns erfarenhet av en lång jakttid på älg. I början av 1990-talet var älgstammen ovan odlingsgränsen totalt sönderskjuten. Orsaken var lång jakttid. Nu återupprepas misstaget. / Svensk Jakt
  Läs mer

Sidor