älgstam

 • Mindre vilt till förmån för större mångfald

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Under de senaste 30 åren har främst älgstammen påverkat våra skogar direkt genom betning och indirekt genom att skogsägaren har valt bort tall på stora områden av rädsla för kraftiga betesskador. / Östra Småland
  Läs mer
 • Identifierar älgindivider med ny DNA-metod

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Ida-Maria Blåhed, doktorand vid SLU, utvecklar en genetisk metod för att studera den svenska älgstammen. På sikt kan metoden komplettera dagens älginventeringar. / SLU
  Läs mer
 • Tallskog - kalas för älg

  Etiketter: Skog
  Kanske kan betestryck och fodertillgång vara en liten pusselbit i frågan om älgstammens kvalité och hur älgarna mår? / Tranås Tidning
  Läs mer
 • Minskade betesskador i Gävleborg

  Etiketter: Skog
  Årets inventeringar av betesskador i Gävleborgs län visar på mindre färska betesskador på tallungskogar och en tydlig minskning mot tidigare år. Skadenivåerna ligger mellan två och åtta procent. En minskad älgstam och en gynnsam vinter bedöms vara orsakerna till de minskade skadorna./ Länsstyrelsen Gävleborg
  Läs mer
 • Forskning om älgarnas påverkan på skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  Ett forskningsprojekt som kan få stor betydelse för älgstammens storlek i framtiden har startat. Det handlar om hur trädens tillväxt påverkas av älgarnas bete. / LT
  Läs mer
 • Älgars skador på skogen undersöks

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  Samtidigt som älgjakten startat i de norra delarna av i landet, drar ett stort forskningsprojekt i gång i full skala som kan få betydelse för älgstammens storlek i framtiden. / SR Vetenskap & miljö
  Läs mer
 • Älgjakten kan ställas in

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Höstens älgjakt kan komma att ställs in i delar av norra Klarälvdalen. En flyginventering visar att älgstammen i området är rekordlåg. Enligt jägarna är orsaken en kraftigt ökning av antalet vargar i området. / SVT Värmlandsnytt
  Läs mer
 • Så ska älgstammen förvaltas

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Brister i hur man räknar ut hur många älgar som får fällas under jakten har orsakat både konflikter samt gjort det svårt att uppnå regeringens förvaltningsmål. / Östersundsposten
  Läs mer
 • Kronviltet är ett hot mot älgstammen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Den intensiva granodlingen även på tallmarker resulterar i sjunkande kalvvikter på grund av att kon inte kan äta foder med bra kvalitet under vintermånaderna. Nu ser vi ytterligare ett hot mot älgstammen – kronviltet. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Älgars beteende påverkas inte av vargar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  De svenska älgarnas beteende tycks inte ha påverkats nämnvärt av vargens återkomst till Mellansverige de senaste 20 åren. Troligen påverkas älgarna mest av jakt, enligt en ny studie som leds av Håkan Sand, Skandulv./ JAKT Journalen
  Läs mer

Sidor