älgskadeinventeringen

  • Älgskadeinventeringen ger besked: Påverkar vargen älgskadorna på tall?

    Etiketter: Friluftsliv & jakt
    Leder vargens predation på älg till minskade betesskador inom Sveriges vargområden? Den frågan ställs i en forskningsartikel, publicerad av SLU och Skogforsk. De stora rovdjuren tycks ha liten påverkan på andra nivåer i näringskedjan i Sverige. En förklaring kan vara att bytesdjuren i stället påverkas mer av högt jakttryck och intensivt jord- och skogsbruk. / SLU
    Läs mer