älgbetesskador

 • Varannan ungtall har skador av viltbete

  Etiketter: Skog
  Mer än varannan ungtall har någon gång skadats av älg och andra hjortdjur. Det visar en nationell sammanställning som Skogsstyrelsen gjort av årets älgbetesinventeringar. Därmed syns ingen tydlig förbättring jämfört med tidigare år och skadorna ligger fortsatt långt ifrån de nationella målen./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Kritiserad vårjakt på älg ställs in

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I vår blir det ingen älgjakt i Västerbotten. Anledningen är enligt Holmen Skog, SCA och Sveaskog att betesskadorna redan är ett faktum. Skogsbolagen menar att svaret från Naturvårdsverket kom för sent./ ATL
  Läs mer
 • Jägareförbundet: Det har blivit en polarisering av debatten om älgstammen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  I Västerbotten skadas skog för hundratals miljoner kronor av betande älgar. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Västerbotten vill att älgstammen minskas. Torbjörn Lövbom på Svenska jägareförbundet håller delvis med./ Sveriges Radio - P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen: Skadorna på skogen blir ett samhällsproblem

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Träd för hundratals miljoner kronor skadas av Västerbottens älgstam. Skogsstyrelsen menar att det är ett samhällsproblem att så stora mängder går till spillo./ Sveriges Radio - P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Tallen pressad av älgbetesskador i Götaland

  Etiketter: Skog
  Skogsskador orsakade av älg och andra hjortdjur är fortsatt omfattande i Götaland. Det visar en första analys av den skadeinventering som nyligen avslutats i södra Sverige. Övriga landet inventeras fortfarande. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Svåra älgbetesskador i Götaland – mer tall behövs

  Etiketter: Skog
  Mer än hälften av ungtallarna i Götaland har betesskador från älg och andra hjortdjur. I mellersta och norra Sverige varierar skadorna betydligt mer. Det visar Skogsstyrelsens analys av 2015 års älgbetesinventeringar där mer än två tredjedelar av Sveriges yta har inventerats./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stora variationer av älgbetesskadorna i Norrbotten

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har på uppdrag av skogsbruket och länsstyrelsen i år inventerat älgskador i ungskog inom alla älgförvaltningsområden i Norrbottens län. Årets resultat visar att skadorna varierar stort i länet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stora variationer av älgbetesskador på skog

  Etiketter: Skog
  Älgbetesskadorna efter senaste vintern varierar stort över landet. Störst är skadorna i södra Sverige. Det visar Skogsstyrelsens summering av alla årets älgbetesinventeringar. Totalt har områden motsvarande halva Sveriges yta inventerats./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Forskning om älgarnas påverkan på skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  Ett forskningsprojekt som kan få stor betydelse för älgstammens storlek i framtiden har startat. Det handlar om hur trädens tillväxt påverkas av älgarnas bete. / LT
  Läs mer
 • Nu är pengarna för betesinventeringen satt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Skogsbranschen har bestämt sig, Nu ska man finansiera inventeringar av betesskador över hela landet från och med 2015. – Den nya älgförvaltningen ska vara kunskapsbaserad och inventeringen av betesskador är en viktig del som saknas i underlaget för älgförvaltningsgrupperna, säger Mats Sandgren, VD för SCA Skog. / Skogsland
  Läs mer

Sidor