älgbetesinventering

 • Fortsatt höga betesskador - Längre jakttider ett måste

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I början av juli presenterade Skogsstyrelsen resultatet av älgbetesinventeringen i norra Sverige. Den visar på fortsatt höga viltbetesskador över i stort sett hela norra Sverige och dessutom har skadorna ökat i flertalet älgförvaltningsområden. / SCA
  Läs mer
 • Betesskador på skogen minskar i Mellansverige

  Etiketter: Skog
  Betesskadorna minskar på många håll i Svealand och Gävleborgs län, visar årets älgbetesinventering. En förbättring jämfört med resultatet ifjol, men endast i några av de inventerade områdena har målet om maximalt fem procent årliga betesskador uppnåtts. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Varannan ungtall har skador av viltbete

  Etiketter: Skog
  Mer än varannan ungtall har någon gång skadats av älg och andra hjortdjur. Det visar en nationell sammanställning som Skogsstyrelsen gjort av årets älgbetesinventeringar. Därmed syns ingen tydlig förbättring jämfört med tidigare år och skadorna ligger fortsatt långt ifrån de nationella målen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Varannan ungtall har skador av viltbete

  Etiketter: Skog
  Mer än varannan ungtall har någon gång skadats av älg och andra hjortdjur. Det visar en nationell sammanställning som Skogsstyrelsen gjort av årets älgbetesinventeringar. Därmed syns ingen tydlig förbättring jämfört med tidigare år och skadorna ligger fortsatt långt ifrån de nationella målen./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Svåra älgbetesskador i Götaland – mer tall behövs

  Etiketter: Skog
  Mer än hälften av ungtallarna i Götaland har betesskador från älg och andra hjortdjur. I mellersta och norra Sverige varierar skadorna betydligt mer. Det visar Skogsstyrelsens analys av 2015 års älgbetesinventeringar där mer än två tredjedelar av Sveriges yta har inventerats./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Älgbetesinventering på bred front

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Under 2015 kommer det att genomföras älgbetesinventeringar (ÄBIN) med en ny form av finansiering som kompletterar den finansiering och den ÄBIN som tidigare genomförts, framförallt i de nordligaste delarna av landet. I Götaland genomfördes ÄBIN för första gången i större skala under 2014. Viltskadorna i skog var i vissa områden i södra Sverige alarmerande stora. / Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
  Läs mer
 • Stora variationer av älgbetesskador på skog

  Etiketter: Skog
  Älgbetesskadorna efter senaste vintern varierar stort över landet. Störst är skadorna i södra Sverige. Det visar Skogsstyrelsens summering av alla årets älgbetesinventeringar. Totalt har områden motsvarande halva Sveriges yta inventerats. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Älgen skadar tallskogen - Skogsstyrelsen oroad

  Etiketter: Skog
  Resultatet från den första storskaliga och landsomfattande älgbetesinventeringen oroar Skogsstyrelsen. Inventeringen visar att älgen betar och skadar den yngre tallskogen i stora delar av Götaland./ P4 Jönköping - Sveriges Radio
  Läs mer
 • Stora variationer av älgbetesskador på skog

  Etiketter: Skog
  Älgbetesskadorna efter senaste vintern varierar stort över landet. Störst är skadorna i södra Sverige. Det visar Skogsstyrelsens summering av alla årets älgbetesinventeringar. Totalt har områden motsvarande halva Sveriges yta inventerats./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mindre älgskador på länets skog i Jämtland

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Den varma vintern och en minskad älgstam har gjort att älgskadorna på skogen har minskat i år. Det visar årets älgskade- och älgbetesinventering där skogsägare och jägare följt upp skogsskador. / SR P4 Jämtland
  Läs mer

Sidor