äganderätt

 • Ledare: Sätt äganderätten i centrum av skogspolitiken

  Etiketter: Skog
  “På vägen mellan Vilhelmina och Lycksele stannade jag vid 35 hus och 33 skrev på direkt.” Citatet kommer från Kenneth Andersson, skogsägare och invånare i Vilhelmina kommun i Västerbottens län, som startat en namninsamling för att få en till folkomröstning mot fler naturreservat i kommunen (ATL 29/10). / Kristianstadsbladet
  Läs mer
 • Replik: Helt orimligt att skogsägarna ska stå för notan

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsstyrelsen uttrycker sig entusiastiska i Västerbottens-Kuriren över det ”unika” regeringsuppdrag om att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper i de svenska skogarna. Myndigheten skriver bland annat att skogsföretag själva genomför och är med och finansierar delar av inventeringen, samt att inventeringen kommer att göras med en utvecklad metod. / Västerbottenskuriren
  Läs mer
 • Ännu ett angrepp på äganderätten

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Ledare Om polariseringen i skogsdebatten varit stor blev den inte mindre förra veckan. Rapporten “Skydda lagom”, skriven av Magnus Nilsson för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO – regeringens expertorgan – fick redan under dess lansering hård kritik. Lena Ek, ordförande för Södra skogsägarna, sågade rapporten i sin helhet. Annika Nordin, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, uttryckte i sitt anförande att den “saknar förankring i modern vetenskap inom området”. / MVT.se
  Läs mer
 • DEBATT: Nej, den biologiska mångfalden i skogen är inte hotad – men det är däremot äganderätten

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  "Är du en av de politiker som i årets valrörelse lovar mer pengar till välfärden? Eller är du en av de väljare som tycker att det borde satsas mer pengar på polisen, bättre vägar och en ny idrottshall i kommunen? Vi vill inte debattera behovet av pengar eller hur de används. Det vi efterfrågar är en ökad medvetenhet om var pengarna till välfärden kommer ifrån och vad som krävs för att de ska fortsätta flöda in." Det skriver Peter Wigert, VD, AB Karl Hedin och Fredrik Marnefeldt, VD, AB Karl Hedin Sågverk i en debattartikel./ Avesta Tidning
  Läs mer
 • Inför valet 2018 - Så ska äganderätten fungera enligt partierna

  Etiketter: Skog
  Rätten till att äga och långsiktigt kunna planera för användandet av sin mark är något som är viktigt för markägaren. Jordbruksaktuellt frågar partierna hur de anser att äganderätten avseende mark ska fungera i Sverige. / Jordbruksaktuellt
  Läs mer
 • Äganderätt, frihet och brukad skog för hållbar utveckling

  Etiketter: Skog
  Ta del av principdeklarationen från Sveriges skogsägare! / Norrskog
  Läs mer
 • Attacken mot äganderätten

  Etiketter: Skog
  Nu släpps boken som slår hål på den falska beskrivningen av tillståndet i den svenska skogen och som dessutom ger författarnas förklaring till hur och varför det har kunnat bli så tokigt samt vilka konsekvenser det leder till. / Karl Hedin
  Läs mer
 • Dags att bekänna färg

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I Ledaren skriver Pär Lärkeryd att det är dags för våra politiker att bekänna färg i frågan om hur vi ska ha det med möjligheterna för oss medborgare att förfoga över vår egendom. När lagarna inte fungerar som det var tänkt måste riksdagen ta ansvar och rätta till lagstiftningen istället för att sticka huvudet i sanden och överlåta åt domstolar att skapa ny rättspraxis. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Debatt: Äganderätten i skogen måste värnas

  Etiketter: Skog
  Skogen är en av Sveriges viktigaste resurser. Den skapar jobb på landsbygden, är en av Sveriges viktigaste basnäringar, står för en betydande del av svensk export och spelar en avgörande roll i klimatomställningen. / Smålandsposten
  Läs mer
 • DEBATT: Staten stöttar skogsföretagare med ena handen och rycker undan mattan med den andra

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Såväl skogsmark som skattepengar är begränsade resurser som, även i miljöfrågor, ska användas med långsiktig effektivitet som ledstjärna! Att privata skogsägare, kommuner och skogsföretag som äger fjällnära skogsfastigheter nu måste processa i domstol för sin äganderätt är inget annat än ett stort misslyckande. Att Kammarkollegiet tolkat lagen så att ersättningsrätten för fjällnära skog försvinner är även det ett mysterium. / DalaDemokraten
  Läs mer

Sidor