ädellövskog

 • Ekopark Omberg – här får 5 000 nya jätteekar liv

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Ekopark Omberg vid Vätterns strand i Ödeshög är ett av Sveriges mest välbesökta naturområden. Här kombinerar statliga Sveaskog skogsbruk med naturvård och återskapar mer ädellövskog och 5 000 nya jätteekar samtidigt som området erbjuder massor med sociala äventyr. / Sveaskog
  Läs mer
 • 38 miljoner till skogsägare stärker naturvärden och ädellövskog

  Etiketter: Skog
  Under 2018 betalade Skogsstyrelsen ut mer än 38 miljoner kronor till skogsägare i stöd för att stärka skogens natur- och kulturvärden eller för att utveckla ädellövskog. Mest pengar, drygt 9,5 miljoner kronor, gick till skogsägare i Skåne. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Sådd av bok- och ekollon ger ny spirande skog

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Klimat & Miljö
  SKÅNE: Samla fröer, frys ned dem, låt dem gro och så dem i naturen. Så ser metoden ut som används av Stiftelsen Skånska Landskap. I veckan såddes 50 kilo bok- och ekollon i Fulltofta strövområde för att få ny spirande bok- och ekskog, skriver Stiftelsen Skånska Landskap i ett pressmeddelande./ MyNewsdesk
  Läs mer
 • Gallrar fram ädellövskogen

  Etiketter: Skog
  Ibland är aktivt skogsbruk en förutsättning för att skapa naturvärden. Forskarna testar möjligheterna på det som blir några av landets vackraste försöksytor. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Ny bild av ädellövskogens utbredning under 5000 år

  Etiketter: Skog
  Ädellövskogen i södra Sverige höll ställningen betydligt längre än man tidigare har trott, vilket kan förklara att så många hotade arter ännu finns kvar i landskapet. Dagens ädellövskogar skiljer sig dock ganska mycket från dem som fanns före människans intåg, visar en avhandling där pollenanalyser utnyttjats på ett nytt sätt. / Nättidningen Svensk Historia
  Läs mer
 • Skogsskydd alltmer poppis bland markägare

  Etiketter: Skog
  Förra året skyddades nästan 26 hektar så kallad ädellövskog i Blekinge. Skogsstyrelsen märker ett allt större intresse för skogsskydd bland Blekinges markägare. I Blekinges djupa ädellövskogar lever många hotade arter som är beroende av skogens unika miljöer. / Svt Blekingenytt
  Läs mer
 • Lyckade resultat för Skogens Mångfald och Ädellöv

  Etiketter: Skog
  Drygt 28 000 personer har fått rådgivning i Skogsstyrelsens två projekt Skogens Mångfald och Ädellöv. Projekten har bidragit till att ungefär 255 miljoner kronor har beviljats i ekonomiskt stöd till skogsägare som vill utöka och bevara ädellövskog eller utföra miljövårdande åtgärder i sin skog. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Sydved fortsatte röja i Hovdalaskogen

  Etiketter: Skog
  HÄSSLEHOLM. Skogsentreprenören Sydved har fortsatt arbeta i Hovdalaskogen trots pågående rättsprocess om olaglig avverkning av ädellövskog och skador på fornåkrar. Kommunala bolaget Hibab, som äger skogen, har fått bidrag från Skogsstyrelsen för att plantera ny ädellövskog./ Norra Skåne.se
  Läs mer
 • Han tror på ädla träd

  Etiketter: Skog
  Vi får mer och mer ädellövskog såväl i Jönköpings län som i hela landet. Den planteras med stöd från EU:s landsbygdsprogram som satsar på mer ek, bok, lind och andra ädla lövträd. / SR P4 Jönköping
  Läs mer
 • Populärt att skaffa ädellövskog i Blekinge

  Etiketter: Skog
  Ekar och andra ädla träd växer sig allt starkare i Blekinge. Det stöd för att plantera eller gallra fram ädellövskog som infördes 2009 har nämligen blivit en "riktig succé" här i länet uppger Skogsstyrelsen. / SR P4 Blekinge
  Läs mer

Sidor