Äbin

 • Varannan ungtall har skador av viltbete

  Etiketter: Skog
  Mer än varannan ungtall har någon gång skadats av älg och andra hjortdjur. Det visar en nationell sammanställning som Skogsstyrelsen gjort av årets älgbetesinventeringar. Därmed syns ingen tydlig förbättring jämfört med tidigare år och skadorna ligger fortsatt långt ifrån de nationella målen./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Älgbetesinventering på bred front

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Under 2015 kommer det att genomföras älgbetesinventeringar (ÄBIN) med en ny form av finansiering som kompletterar den finansiering och den ÄBIN som tidigare genomförts, framförallt i de nordligaste delarna av landet. I Götaland genomfördes ÄBIN för första gången i större skala under 2014. Viltskadorna i skog var i vissa områden i södra Sverige alarmerande stora. / Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
  Läs mer
 • Återhämtning för skogen: lägre älgbetesskador i Norrbotten

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens älgbetesinventering, ÄBIN, inom tre älgförvaltningsområden i södra och östra Norrbotten visar på färre älgskador under den senaste vintern jämfört med åren innan. I delar av inlandet är det dock fortsatt stora skador på redan tidigare hårt betad ungskog. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fortsatt höga älgskador i norra Norrbotten

  Etiketter: Skog
  Älgskadorna i norra Norrbottens ungskogar är fortsatt oacceptabelt höga visar Skogsstyrelsens älgbetesinventering (ÄBIN). Hårdast drabbade är områdena kring Kiruna och Överkalix med cirka 20 procent färska skador. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Dramatiskt ökade älgbetesskador i Västerbotten

  Etiketter: Skog
  Älgskadorna i Västerbottens ungskogar nådde rekordhöga nivåer under den senaste vintern. Hårdast drabbade är inlandets förvaltningsområden, där 11-20 procent av ungtallarna har färska skador. Det visar Skogsstyrelsens årliga älgbetesinventering (ÄBIN). / Aftonkuriren
  Läs mer
 • Skador i skogen är för stora

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Man får ha en optimistisk läggning om man ska se det positiva i den nya älgbetningsinventeringen, Äbin, som årligen görs i norra Sverige och ned till Stockholms län. Det lilla man kan glädjas åt är att en minskning av skadorna kan skönjas, men totalt sett är viltskadorna på skogen oacceptabelt stora. / ATL
  Läs mer