74-tonslastbil

  • #hex18: Virkets väg från skog till marknad

    Etiketter: Skog
    Politikerdebatt på Föreningen Skogens Höstexkursion 2018, #hex18
    Tre sätt att minska koldioxidutsläpp och miljöpåverkan är optimerad logistik, fossilfria bränslen och att använda 74-tonslastbilar. Henrik Engman, kundansvarig, Sveaskog berättade om de senaste rönen och framtiden för att minska miljöpåverkan på Föreningen Skogens Höstexkursion 2018, #hex18.
    Läs mer