30 träd

 • Mycket lång livslängd för lastpallar i trä

  Etiketter: Trä och träindustrin
  En lastpall i trä kan användas mer än sjuttio gånger för att sedan energiåtervinnas och bidra till Sveriges klimatmål för biobaserad energiförsörjning. Under sina sjuttio resor förflyttar den såväl livsmedel som konsumentartiklar, byggmaterial och industriprodukter. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Hur mycket syre förbrukar en människa?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur många växter krävs det om en män­niska skall uppehålla sig i ett lufttätt glasrum under längre tid? Människan behöver syre för att omsätta ener­gi i sina celler. Skall en människa vistas i ett lufttätt, solbelyst glasrum under längre tid, krävs det minst 30 träd. / Illustrerad Vetenskap
  Läs mer