Kan träd och rotsystem bidra till att behålla sötvatten i marken?

Barbro Karlén
Svarat av: 
Elisabet Andersson
Ekolog
Skogsstyrelsen

Hej!

Kan träd och deras rotsystem hålla vatten i marken, och bidra till att behålla sötvatten i marken? Vid risk för saltvatteninträngning nära havet? Kan plantering hjälpa? T ex krypande barrväxter?

Hej Barbro!

Träd och annan vegetation kan beskugga marken och därigenom minska avdunstning från markytan. Samtidigt suger vegetationen upp vatten som sedan delvis avdunstar via bladen/barren. Min bedömning är att det inte hjälper att plantera för att minska risk för saltvatteninträngning.

Med vänlig hälsning
Elisabet

Publicerad: