Kan Skogsstyrelsen stoppa en avverkning?

Rolf Persson
Jörgen Ringagård, Skogsstyrelsen

Hej!

Kan Skogsstyrelsen stoppa en avverkning efter att 6 veckor har gått efter anmälan om avverkning utan att dom har kontaktat markägaren?

Hej Rolf!
 
När Skogsstyrelsen beslutar om ett förbud mot avverkning ska det normalt föregås av en kontakt med markägaren. Men i akuta fall eller om det finns andra speciella omständigheter som kan ha betydelse för förbudet behöver ingen föregående kontakt tas.
 
Med vänlig hälsning
Jörgen Ringagård
Lagspecialist
Skogsstyrelsen

Publicerad: