Kan ni identifiera dessa två mossarter?

Nova Hurtig Borgström
Svarat av: 
Tomas Hallingbäck
Forskningsingenjör
Artdatabanken, SLU

Hej!

Jag har försökt googla och leta i en massa böcker för att kunna identifiera dessa två mossarterna, men har inte hittat några svar. Hade verkligen varit hjälpsamt om ni hade kunnat hjälpa mig, tack!

Hej Nova!

Den ena (ljusgröna luckra mossmattan) innehåller två arter; dels cypressfläta (har klolikt böjda blad) och spärrsprötmossa (små rakt utstående blad).

Det andra fotot är skogsbjörnmossa (Polytrichastrum formosum).

Lycka till!

Publicerad: