Kan markägaren sätta skogsplantor ända fram till vår tomtgräns?

E. Eriksson
Svarat av: 
Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
Areal

Hej!

Vid våran hustomt har skogsgränsen legat ca 4 meter från tomtgränsen. Skogen har nu avverkas. Markägaren avser nu att sätta nya skogsplantor ända fram till tomtgräns, dessutom betydligt tätare än tidigare. Har markägaren rätt att göra så?

Hej!

Grannen har rätt att plantera på sin egen mark fram till fastighetsgränsen om det rör sig om ren skogsmark. Om det är nedlagd jordbruksmark som har omvandlats till skogsmark så finns det rekommendationer i Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen (30 §) att en skyddszon utmed bl.a. bebyggelse ska lämnas oplanterad eller planteras med lövträd. Dock finns ingen angivelse om hur bred skyddszonen ska vara.

Med vänliga hälsningar!

1
Publicerad: