Kan man uppskatta åldern på ett lövträd på annat sätt än att borra?

Margareta Haglund
Elisabet Andersson
Finns det något annat sätt att uppskatta åldern hos lövträd (t ex björk och ek) än att borra och på så vis räkna årsringarna. Ofta relativt både tungt och svårt att använda den tekniken? /KMH
På unga träd kan man räkna antalet höjdskott, under förutsättning att det går att identifiera tillväxten under varje år. På äldre träd är det borrning vid trädbasen som gäller för säker bestämning.
Publicerad: