Kan man öva på aptering?

Robert
John Arlinger, forskare, Skogforsk

Hej!

Aptering är viktigt, men för en skoglig nybörjare som planerar att fälla en del träd själv ter det sig inte helt lätt. Finns det några hjälpmedel man kan öva på, t ex webbtjänster där det går att testa olika kapställen på olika slags stockar?

Hej
 
Nej, jag känner inte till något liknande verktyg. Det finns ett eller två program som används av specialister på någon av skogsägarföreningarna när dom utbildar i aptering eller har skogsdagar. I dessa program kan man testa olika apteringsalternativ. Det kräver dock omfattande kunskap om datorstödd aptering samt ett underlag som innehåller prislistor och stamdata (hämtas normalt från en skördare). Man kan nog konstatera att detta var ett område som det arbetades med ganska mycket fram till början av 90-talet men att det inte råder särskilt mycket aktivitet efter att skördarna tog över i princip all avverkning.
 
Johan, rätta mig om jag har fel!
 
Mvh

Publicerad: