Kan man använda MDF som golv i inbyggd altan?

bengt roger danielsson

Haj!

Kan man använda MDF som golv i en inbyggd altan? Hur stor är rörelsen i längd och bredd i vinterklimat kontra sommar?

Hej Bengt Roger!

Det är inte lämpligt att använda en MDF-skiva som undergolv då dessa inte är spontade och du får inte någon samverkan i golvbjälklaget.

Är det ett permanent uppvärmt utrymme med välisolerat undergolv, så är rekommendationen att använda en 22 mm golvspånskiva.

Golvspånskiva finns även i ett fukttrögt utförande som då har tillägget V313 och innebär att den är impregnerad och motstår fukt bättre.

Glöm inte att följa golvspånskivetillverkarens anvisningar vid montage.

Besvarat av:

Johan Fröbel

chef teknik och distribution, Svenskt Trä

0
Publicerad: