Kan man åldersbestämma ek utan att göra ett invasivt ingrepp?

Håkan Tillman
Svarat av: 
Mats Jonsell
Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
SLU

Hej!

Kan man åldersbestämma ek utan att göra något invasivt ingrepp? Förstår att det inte blir exakt men finns det någon typisk formel man kan använda för att med t ex ekens mått kunna komma fram till en ungefärlig ålder.

Hej Håkan!
 
För en säker åldersbestämning behöver man räkna årsringar, och då behövs ”invasivt ingrepp”. Man kan dock gissa ganska bra på yngre träd, kanske upp till 100 år gamla. Man vet också at det brukar krävas minst 200 år innan det som inom naturvården brukar kalla gammelträdskvalitéer börjar uppträda, dvs håligheter och sådant i stammen.. Diametern kan också användas som ett minimimått på ålder, eftersom det finns en övre gräns för hur mycket stammens tjocklek kan öka på ett år. Men felmarginalen med dessa uppskattningar är stor.
 
Med vänliga hälsningar
 
Mats Jonsell, skogsentomolog, SLU
1
Publicerad: