Kan jag som outbildad jobba som skotarförare?

Eddie
Tomas Nordfjell, professor, Skogens biomaterial och teknologi, SLU

Hej!

Kan jag som outbildad jobba som skotarförare? Eller vad krävs att jobba som det? Har kört olika slags maskiner nästan hela livet så erfarenhet av maskiner samt skogstraktor då pappa har skog och jag brukar hjälpa han med att köra fram virke osv.

Hej Eddie!
 
Formellt så krävs B-kort för körning på väg och traktorkort vid körning i skog. Men… Normalt anställer en entreprenör inte en skotarförare som saknar utbildning för att faktiskt köra skogsmaskin i terräng och skogsbolag samt skogsägarföreningar ställer normalt också krav på att entreprenörerna (och deras anställda) ska gått olika former av utbildning som handlar om hur man bedriver skogsbruk, hur man sorterar virke och dylikt. Dessutom krävs vanligen ett ”Grönt kort” vilket innebär utbildning om att vara aktsam om naturvärden och kulturminnen. Se länk nedan. För att köra skördare ställs normalt högre krav på kunskap som t.ex. gäller korrekt planering av körstråk, aptering, trädval i gallring, val av naturvårdsträd etc. Se länk längre ner på sidan.
 
Mvh: Tomas Nordfjell
 

Publicerad: