Kan gråsuggor höra?

Susanne, Frid
Svarat av: 
Roger Mugerwa Pettersson
Forskare FLK vid Institutionen för vilt, fisk och miljö
SLU

Hej!

Kan gråsuggor höra, har de öron? Kan vi och andra djur äta gråsuggor?

Hej Susanne!

Gråsuggor har ingen hörsel men de har sinnesorgan för syn, lukt och känsel. Deras ögon kan detektera ljus (även om deras synförmåga är begränsad), de har luktorgan för att hitta mat och partners, samt hår (setae) på antenner och mundelar som används för känsel och kemikalier som feromoner.

De flesta biologer är överens om att landgråsuggor (familj Onioscoidae) är en grupp av isopoder (gråsuggor och tånglöss) som har blivit landlevande för att undvika att bli uppätna av fisk. Deras exoskelett och förmåga att rulla ihop sig utgör ett mekaniskt skydd mot rovdjur på land, men de är ändå bytesdjur för andra djur som skalbaggar och insektätande däggdjur.

Jag vet inte om människor äter landgråsuggor. Vi äter insekter och spindlar men vad jag vet så saknas det recept (exempelvis snytbaggesallad) där gråsuggor är en ingrediens i vår mat.

Roger Mugerwa Pettersson
Forskare och lärare 50%
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Publicerad: