Kan en ormbunkes spor ge upphov till ett protallium?

Cecilia Melldén
Svarat av: 
Sebastian Sundberg
Organismgruppsansvarig kärlväxter
SLU

Hej!

Vi går igenom ormbunkars livscykel och jag undrar om ormbunkars protallium. Ger en spor ge upphov till ett protallium? Iså fall blir det ju självbefruktning?

Vänliga hälsningar

Cecilia

Hej Cecilia!

Det finns olika varianter hos ormbunkar. En spor ger i normalfallet upphov till ett prothallium (= en gametofyt). Huruvida den kan självbefrukta eller om det krävs att två prothallier hamnar nära varandra för att befruktning ska ske varierar mellan arter. Många arter har förmåga att självbefrukta i avsaknad av partner, särskilt viktigt vid långdistansspridning. Även apomixis förekommer, dvs. produktion av en ny sporofyt (den stora plantan) utan befruktning. Bifogar en länk till en ganska ny sammanfattning om kunskapsläget.

Bästa hälsningar,

Sebastian

0
Publicerad: