Kan Adblue vara ett alternativ till Rotstop vid behandling mot rotröta?

Gösta Arvidsson
Jonas Rönnberg, Forskare FLK vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Hej!

Enligt METSÄTEHO fungerar 30%-ig urealösning stubbehandling mot rotröta (http://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/2015/03/Bekampning_av_rotrota_med_stubbehandling.pdf). Adblue är 32%-ig urealösning. Kan Adblue vara alternativ till Rotstop f?

Hej Gösta!

Urea fungerar bra för behandling av stubbar mot rotröta vid rätt koncentration. Man får anta att det gäller oavsett märke på produkten. Högre koncentration är ingen nackdel med avseende på effekten mot rotröta. Däremot är inte adblue registrerad och godkänd för den typen av användning. Det skulle alltså vara olagligt att använda den. Vi kan givetvis inte uppmuntra till det.

Bästa hälsningar
Jonas

Publicerad: