Kalenderhändelser

Tid
torsdag, 3 maj, 2018 - 11:00 till fredag, 4 maj, 2018 - 17:30
Plats
Radisson BLU
Mer info:

REGATEC 2018 has a technical and industrial focus and is directed towards bio-, electro- and thermochemical conversion of biomass and waste to biomethane, Power-to-gas, biomass gasification for CHP production and industrial use, and cryogenic upgrading/liquefaction. REGATEC includes plenary and parallel sessions, a poster session, an exhibition and excellent opportunities to...

Tid
Plats
Swedish University of Agricultural Sciences
Mer info:

Join us May 8th in Alnarp, Sweden and meet research colleagues, train your networking skills and, not least, learn how to create an inspiring climate for networking in groups. With this, Eva Hoff from Lund University, will be of good help. She is an associate senior lecturer and has done a lot of research on the topic. During the course of the day there will be several...

Tid
Plats
Skabersjö slott
Mer info:

Skabersjö slott har befunnit sig i släkten Thotts ägo sedan början av 1600-talet. Godset var ett av de första som införde ett ordnat skogsbruk efter kontinental modell. Den första skogsbruksplanen upprättades redan 1838. Den har därefter fortlöpande följts av nya, vilket skapat unika möjligheter att ta del av hur slottsskogen skötts. Under exkursionen följer vi utvecklingen...

Tid
Plats
Sundborn
Arrangör
Gävle-Dala Skogsklubb
Mer info:

Inbjudan till Vårexkursion med årsmöte i Sundborn med möjlighet att besöka Carl Larssongården, fredagen den 25 maj

Det vårprogram vi hade planerat att genomföra har vi tyvärr måst skjuta på framtiden, till hösten, på grund av att medverkande personer var upptagna vid föreslagen tidpunkt. Så nu blir det ett något enklare program i Sundborn och vi hoppas...

Tid
Plats
Brevens bruk
Mer info:

Bergsbruk var redan på medeltiden en lokal och viktig näring i Sverige. Man bröt malm i traktens gruvor, kolade skogen och utnyttjade vattenkraft för att driva blåsbälgar och hammare. Antalet järnbruk växte kraftigt under stormaktstiden på 1600-talet då järn blev en exportvara av rang. Men skogen räckte inte till i bergsbygderna och nya järnbruk anlades därför i skogrika...

Tid
Plats
Tagel
Mer info:

SLU, Skogforsk och Linnéuniversitet hälsar dig välkommen på skogsskötselexkursion inom ramen för forskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, FRAS.

Tid
Plats
Sandslåns Vandrarhem och Camping
Mer info:

I Sandslån, vid Ångermanälvens mynning, fanns under mer än hundra år världens största skiljeläge för flottning. Rekordåret 1953 passerade närmare 23 miljoner timmerstockar genom sorteringsverket, som var en stor arbetsplats. Bostadskasernerna från 1800-talets slut finns fortfarande kvar i den kulturhistoriskt intressanta miljön. Under dagen bekantar vi oss med platsen, tittar...

Tid
Plats
Mattila
Mer info:

Under 1600-talet koloniserade finska svedjebrukare de vidsträckta skogsområdena i Värmland och östra Norge, det som kom att kallas Finnskogen. Här levde den finska kulturen kvar länge, och fortfarande bär många platser namn som berättar om det finska arvet. På gårdarna Mattila och Juhola har mycket av miljöerna bevarats, och samtidigt har forskare kartlagt den historiska...

Tid
Plats
Skinnskatteberg
Mer info:

Vi ägnar hela dagen åt träkolet, den viktigaste insatsvaran i de talrika svenska bergs- och järnbruken från medeltiden ända fram till 1900-talet. Under förmiddagen på Skogsmästarskolan får vi höra om brukens utveckling i den svenska järnhanteringens hjärtland, Bergslagen, och beroendet av träkolet – ödesfrågan. Vi diskuterar om olika metoder för träkolning i milor och ugnar och...

Tid
fredag, 24 augusti, 2018 - 10:00 till lördag, 25 augusti, 2018 - 16:00
Plats
Älvvallens Idrottspark, Ljusdal
Arrangör
Mittia: Gård & Skog, Mediapartner: Tidningen SKOGEN
Mer info:

Mässan Mittia Gård & Skog blir en av årets höjdpunkter i skogskretsar – föreningen samarbetar med arrangören Mittia och ­SKOGEN är mässans officiella mediapartner.

Mässan vänder sig främst till alla aktiva inom gård & skog i Jämtlands, Västernorrlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Läs mer om...

Sidor