Julgransenkät

Beskrivning
SkogsSverige vill få in information om hur vi skaffar samt vilken typ av gran som är vanligast i hemmen. Preliminära resultatet kommer att publiceras på SkogsSverige efter jul. Du som svarar är givetvis helt anonym, så du kan svara sanningsenligt.
 
 
1.1 Hur ordnar du din julgran?
1.2 Vilken sorts gran kommer du att ha i år?
1.3 Har ni flera julgranar?
1.4 Skulle du gärna köpa en Nordmansgran (kungsgran) om det fanns ett större utbud
1.5 Vad tycker du om priset på julgranar?
1.6 Har du någon gång knyckt en julgran?
1.7 Hur ofta knycker du julgranar?
1.8 Om du tar en julgran - tar du hänsyn till skogsägaren
Du behöver bara besvara denna fråga om du någongång knyckt en gran.
1.9 Var i Sverige bor du
1.10 I vilken typ av bebyggelse bor du?
1.11 På vilket sätt bor du?

Tack för att du svarar.

God Jul!

Publicerad: