Julgranens gäster

Julgranens gästerMed varje julgran följer också ett stort antal småkryp! En nyhuggen gran kan innehålla upp mot 10 000 individer av ett femtiotal olika arter. Det är dels insekter som direkt livnär sig av granens barr, knoppar, skott eller bark. Bland annat fjärilar vars larver äter av barren och gallmyggor som lever i skotten.

Den andra stora gruppen lever som rovdjur eller parasiter på andra djur. Jordlöpare jagar små fjärilslarver, parasitsteklar letar efter värddjur och spindlar söker hela tiden efter lämpliga byten.

Den tredje djurgruppen råkar mer eller mindre av en slump befinna sig på trädet. Några övervintrar under barkflagor, andra äter lavar och annat organiskt material på barkytan.

Ett synligt exempel är granbarrlus. Det finns två arter, Stor granbarrlus (Sacciphantes abietis) och liten granbarrlus (Adelges tardus). Skottet sväller upp, torkar sedan och liknar något av en minimal brun ananas. Det är inget att oroa sig över.

 

Mer information på SkogsSverige

Läs mer om Svenska träd
Läs mer om gran
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

 

Uppdaterad: