Julgransbiologi

Rödgran och ädelgranRödgran och ädelgranVad händer i ett träd som huggs ner?
När du hugger din gran befinner den sig i vintervila. På sensommaren har de nya årsskotten förvedats. Vattenhalten är lägre i skottet och en ny knopp har anlagts som innehåller nästa års tillväxt. Detta görs för att träden ska klara sig utan frostsprängningar under vintern då det kan vara rejält kallt. Vätska som fryser expanderar ju, därav sprängverkan.

När du tar in din julgran i värmen vaknar den och tror att det är vår, vilket sätter igång tillväxtprocesserna. Granen har dock inga rötter - dessa finns ju kvar i marken. Du måste därför hjälpa granen genom att förse den med framför allt vatten. Ditt kapsnitt i roten måste vara färskt så att ledningsbanorna är fria och granen kan börja suga upp vatten. Se till att fylla på vatten ofta, speciellt i början. Julgranen står ju bara några veckor så att någon vävnadsuppbyggnad är knappast nödvändig. I vissa fall ser man dock julgranar som skjuter nya skott. 

Släktet Abies - ädelgranar
Ädelgranarna är utbredda över hela norra halvklotet, dock ej naturligt i Skandinavien. De kan ha funnits här före istiden, men trängdes undan och har ej kunnat komma tillbaka (återkolonisera). Det finns gott om silvergran (Abies alba) på den europeiska kontinenten. I Ryssland finns sibirisk ädelgran (Abies sibirica). Den kaukasiska ädelgranen (Abies nordmanniana) är en av de flitigast använda julgransarterna. Den säljs ofta under namnet Kungsgran.

I Nordamerika och norra Asien finns en mängd ädelgransarter.

Ädelgranar kännetecknas av en mycket regelbunden grenstruktur som anses mycket vacker. Virket används även till snickerier men har inte lika bra hållfasthet som vår gran (Picea abies).

I Sverige finns en hel del försöksplanteringar över hela landet. Ingen av de introducerade trädslagen används dock kommersiellt i Sverige.

Här kan du se en "vuxen" A. nordmanniana

Mer information på SkogsSverige

Läs mer om Svenska träd
Läs mer om gran
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

 

Uppdaterad: