Julgranar och miljö

Återvinn din julgran
När julen dansats ut kan din julgran fortsätta att lysa upp och värma de som har fjärrvärme. En återvunnen julgran ger el som räcker för att köra fyra fulla tvättmaskiner. Julgranar räknas som grovavfall och får inte lämnas vid FTI:s (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen), återvinningsstationer. De ska heller inte kastas i sopkärlet/sopnedkastet. Granar ska lämnas till en återvinningscentral eller dess mobila variant i din kommun. Där flisas julgranarna till så kallad grönflis och används som bränsle för att värma upp bostäder. Naturliga granar sopsorteras som ris och plastgranar som metall då den innehåller metalltrådar. Tänk på att även ta med dig trasig julgransbelysning och övrigt elavfall till återvinningscentralen.
Många kommuner hämtar granar vid insamlingsplatser för att de ska gå till energiåtervinning.
Sök på din kommuns webbplats eller på återvinningscentraler i din kommun. Kontakta också din fastighetsägare för att se om julgranen kan lämnas i ert grovsoprum.

Återvinn julen!

Sök efter mer information hos din kommun och/eller kontakta din fastighetsägare.

Livet efter tjugondag Knut
Om ni inte återvinner julgranen kan den kanske göra en sista tjänst som fågelrestaurang under vårvintern? Om du har en tomt ställer du granen stadigt på en lämplig plats på gården, men inte så att det snöar direkt i den, eller att katten kan gömma sig i den. Förslaget finns på Odla.nu:s hemsida.  Se länk

Intensivodling
Gran och pyntegrönt odlingen bedrivs mycket intensivt med täta gödselgivor och pesticidbehandling. Pesticider används i betydligt högre grad på julgranar än i vanligt skogsbruk. Detta är ett problem som danskarna arbetar med emedan det finns ett visst tryck att övergå till mer ekologisk odling.

Till julen 2009...
...lanserade danskarna Fair Trade-märkta granar. Det framgår av en etikett som finns på granarna. Det ska visa att man behandlar granfröplockarna i Georgien på ett bra sätt. Från varje försåld gran går fem danska kronor till fattiga i Georgiens skogsområden. Etiketten höjer priset på varje gran med sex danska kronor, varav fem alltså går till välgörenhet.

Om man är cynisk kan man tro att det är ett sätt för danska julgransodlare att bemöta kraven på miljcertifierade granar genom att komma med en avledande manöver. Att leverera miljöcertifierat verkar ju vara näst intill omöjligt.

Efterfrågan på miljöcertifierade julgranar är dock liten. Enligt danska odlare är det enbart Tyskland (Bauhaus) som efterfrågar sådana. Detta klarar dock danska odlare inte av att leverera (2008). Ett litet antal ekologiska julgranar produceras idag i Danmark. Utan gödsling och pesticidanvändning uppges dock kvaliteten på granarna bli låg, vilket även drar ner priset. Ekonomin är därför dålig för dessa odlare.

Julgranar som produceras i PEFC-certifierad skog får säljas men julgranarna får inte PEFC-märkas.

FSC vill utfasa julgransproduktionen ur sin certifiering. Julgransproduktion i FSC-certifierad skog skulle inte få bedrivas med användning av gödsel och pesticider.

Danska granodlare är på väg in i en certifieringstyp kallad GlobalGap som gäller lantbruks- och trädgårdsgrödor. De krav som ställs är att produktionen följer gällande lagar, samt att detta kan dokumenteras: Se även besvarad fråga i vår frågelåda om ekologiska julgranar

Plastgran eller äkta gran?
Tyvärr ser det ut som att en plastgran inte är miljövänlig, sett ur ett livscykelperspektiv. Plastgranar huvudsakligen tillverkas i Asien och transporteras 20.000 kilometer för att komma till Sverige. (Om man är allergiker är det ändå förmodligen säkrast att satsa på en plastgran.)

Vår svenska gran är bäst - ur miljösynpunkt!
- Välj en gran som kommer från närområdet. En stor del av våra julgranar importeras från Danmark vilket ger miljöbelastande transporter i onödan.

Även om plastgranen  används i tio år, är det mer miljövänligt att ta en vanlig svensk gran trots att du hugger en ny varje år.

Ekologisk gran
Den mest ekologiska julgranen är faktiskt den du hugger själv (lagligt förstås!). Att ta ut en gran ur en granplantering som ändå behöver röjas blir ju bra för skogsvården också om du väljer klokt. Granar i kraftledningsgator ska ändå röjas bort, så det är bara fördelar med att hugga själv. Kom dock ihåg att fråga först.

"- Vanlig gran går utmärkt att odla ekologiskt.  Jag har inte hört talas om några stora skador på vanlig gran.  Visst finns det några skadegörare men inte av någon betydning.  Ogräset som växer kan man sköta med en gräsklippare, trimmer eller varför inte får.
 
Kungsgran är däremot svårare att odla utan att använda bekämpningsmedel.  (jag förutsätter att ekologiskt betyder att inga bekämpningsmedel får användas).  Gräs kan man klara på samma sätt som med vanlig gran medan kungsgran kan få angrepp av framförallt lus som man måste använda ett kemiskt bekämpningsmedel för att klara av.  Därför är det i stort sett omöjligt att idag få fram stora volymer av helt bekämpningsfri kungsgran.
 
Visst finns det julgransodlare som odlar ekologiskt. Det gäller då, som jag sa ovan, främst vanlig gran.  Vad beträffar kungsgran så har jag sett någon lite odling men oftast blir dessa så småningom angripna av löss och de sprider sig sakta men säkert i större delen av odlingen."
 - Gunnar Göther, Gunnars granar

Julgranen inomhus
Vanlig gran, börjar granen utsöndrar sura ämen. Kvistkuddarna i gran innehåller exceptionellt höga halter fenoliska ämnen, framför allt lignaner. Kvistkudden, eller den inre kvisten, fungerar som ett slags rot för den kvist som är synlig utanför trädstammen. Lignanmängden kan vara upp till 500 gånger högre än i stamveden (Källa: Stefan Willför Åbo Akademi) När granen står ute i kylan befinner granen sig i vintervila. Detta gäller både för samtliga gransorter. När granen kommer in i värmen påbörjas dock syraproduktionen igen, vilket man känner på lukten. Detta beror att granen vaknar ur vintervilan och vill börja växa på grund av värmen. Ibland kan känsliga växter i samma rum ta skada av gransyran från vanlig gran. Dessutom suger granen åt sig luftfuktigheten i rummet, varför andra växter kan behöva vattnas oftare. Antingen kan man ställa fönsterblommorna litet längre bort i rummet, ta ut dem ur rummet, eller välja en Kungsgran, vilken delvis skonar såväl allergiker som andra växter.

Julgran och allergi
Det är besvärligt för de doftöverkänsliga runt jul. Doftöverkänslighet är inte detsamma som allergi, men i barrträd finns terpener, som doftöverkänsliga ofta reagerar på. Att någon gransort skulle kunna vara bättre än andra för de överkänsliga finns det inga belägg för, men det går ju att testa sig på olika grantyper.

Vad gäller pollenallergiker är det dock så att julgranar knappast sprider pollen eftersom granen blommar och producerar/sprider pollen under våren/försommaren. För dessa och för de överkänsliga är alltså en plastgran att föredra om man nu inte vill nöja sig med någon annan växt som man vet att man tål.

Mer information på SkogsSverige
Läs mer om Svenska träd
Läs mer om gran
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Uppdaterad: