Jägmästarstudenter som säljer Skogis-granar i Stockholm 2020.
Den första rapporterade svenska julgranen är från 1741. Det dröjde till 1900-talet innan seden spred sig utanför godsen och herrgårdarna. Vanligast är rödgranar, men även kungsgran förekommer.
Läs mer

Tree
Publicerad: