Jämställdhet och likabehandling

Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Att arbeta med jämställdhet och likabehandling innebär att man aktivt jobbar med att synliggöra orättvisor och hjälpa till att i ett långsiktigt perspektiv se till att alla människor i organisationen trivs och behandlas lika.

Jämställdhet innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för män och kvinnor inom alla områden i livet. Män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Regeringen lanserade 2011 en jämställdhetsstrategi för skogssektorn som går under namnet ”konkurrenskraft kräver jämställdhet – jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn” (klicka på länken). Genom detta vill man synliggöra den ojämställdhet som råder inom den skogliga sektorn, där män är överrepresenterade i de flesta yrkeskategorier. Skogen är till för alla, men realiteten idag är att den främst tillhör män, och detta vill regeringen uppmärksamma för att få till stånd en förändring. En jämställd skogssektor är en konkurrensfaktor idag, där vikten av att rekrytera ur hela befolkningen, inte bara halva, kommer generera både ekonomisk och hälsomässig vinning i förlängningen.

Resultatet av uppdraget ”kompetenssatsning i jämställdhet för lärare inom skogliga sektorn” var en  kunskapsplattform där lärare (och andra som vill) ska kunna inspireras och hämta information, material, filmer, texter, artiklar med mera, som på något sätt anknyter till området jämställdhet/lika villkor. Denna kunskapsplattform har nu utvecklats till att bidra med inspiration och kunskap för alla intresserade inom skogssektorn. Det är resultatet av den utvecklingen som du ser just nu.

Fråga SkogsSverige om jämställdhet i skogssektorn!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller lika villkor i skogsbranschen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

 • Från vården till skogen

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  Gunilla Arnesson kör skotare
  Undersköterskan Gunilla Arnesson gjorde ett karriärsbyte som fick många att bli förvånade. Hon tog plats i hytten på en skotare och började jobba heltid i skogen. / Åkeri & Entreprenad
  Läs mer
 • De lär sig svenska medan de arbetar

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  I Skåne arbetar 60 nyanlända och nästan lika många svenskar, med att röja upp i skånska naturreservat. Lokaltidningen träffade arbetslaget från Skurup under en arbetsdag. Tanken med projektet är att nyanlända ska möta svenskt arbetsliv, natur och svenskar. De får möjlighet till att träna det svenska språket och skaffa sig arbetslivserfarenhet, samtidigt som arbetslagen gör välbehövliga insatser i naturreservaten. / Lokaltidningen
  Läs mer
 • Vad innebär lika villkor?

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Begreppet ”lika villkor” kan definieras som ett samlingsbegrepp för alla frågor som rör diskriminering enligt de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Lär dig mer på SkogsSverige! / SkogsSverige
  Läs mer
 • Per Lärkeryd: "Bort med kommittéer för jämställt"

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Per Lärkeryd, vd på Norra Skogsägarna är helt emot jämställdhetskommittéer. - Det är det första jag brukar avskaffa när jag blir chef. / Norrbottens affärer
  Läs mer
 • Skogens glömda hjältinnor

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  Det var kvinnornas arbete med maten som gjorde att skogsarbetarna orkade jobba. Men den här delen av vår historia är på väg att glömmas bort. Nu ska skogsmuséet i Lycksele synliggöra kockorna som arbetade ute i skogskojorna. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Kvinnor i skogen

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  Kvinnor i skogen på Skogsmuséet i Lycksele
  Skogsbrukets framväxt var i mycket hög grad beroende av kvinnornas arbete. Småbrukarhustrun tog över hela ansvaret när mannen arbetade i skogen. Yngre ogifta kvinnor spelade en viktig roll som kockor i skogsarbetarkojorna. Dessutom har kvinnor också själva arbetat som skogsarbetare. Välkomna till lunchseminarium på Skogsmuséet i Lycksele den 8/4. / Skogsmuséet i Lycksele
  Läs mer
 • Få kvinnor kör skogsmaskin

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  Medan kvinnor tagit plats i styrelserummen inom skogsnäringen så har detsamma inte skett inom yrkesgruppen som kör skogsmaskin. Enligt SMF Skogsentreprenörerna så är bara ett par promille av de som kör skogsmaskin kvinnor. / Svt Nyheter
  Läs mer
 • Tre utmaningar för ökad jämställdhet i skogen

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Skogsnäringen har insett att ökad jämställdhet är bra men det går ändå långsamt framåt. Det konstaterar genusforskaren Elias Andersson på SLU i Umeå som har idéer för att snabba på utvecklingen. / Skogsland
  Läs mer
 • Jämställdhet och meritokrati – krockande principer i universitetsvärlden

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Akademiska tjänster ska tillsättas enbart utifrån de sökandes formella meriter. Från politiskt håll ställs samtidigt krav på att högskolevärlden aktivt ska motverka den sneda könsfördelning som råder inom många områden. Hur universitet och högskolor väljer att tackla de ibland motstridiga principerna om meritokrati och jämställdhet är temat i en avhandling av Stina Powell från SLU. Exemplen kommer främst från hennes eget universitet. / SLU
  Läs mer
 • Praktikplatser ska bryta utanförskap

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  Under 2016 kommer Sveaskog ta emot 50 praktikanter, antingen inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsprogram eller som står till arbetsmarknadens förfogande som arbetssökande. / Sveaskog
  Läs mer

Sidor