Jämställdhet och likabehandling

Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Att arbeta med jämställdhet och likabehandling innebär att man aktivt jobbar med att synliggöra orättvisor och hjälpa till att i ett långsiktigt perspektiv se till att alla människor i organisationen trivs och behandlas lika.

Jämställdhet innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för män och kvinnor inom alla områden i livet. Män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Regeringen lanserade 2011 en jämställdhetsstrategi för skogssektorn som går under namnet ”konkurrenskraft kräver jämställdhet – jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn” (klicka på länken). Genom detta vill man synliggöra den ojämställdhet som råder inom den skogliga sektorn, där män är överrepresenterade i de flesta yrkeskategorier. Skogen är till för alla, men realiteten idag är att den främst tillhör män, och detta vill regeringen uppmärksamma för att få till stånd en förändring. En jämställd skogssektor är en konkurrensfaktor idag, där vikten av att rekrytera ur hela befolkningen, inte bara halva, kommer generera både ekonomisk och hälsomässig vinning i förlängningen.

Resultatet av uppdraget ”kompetenssatsning i jämställdhet för lärare inom skogliga sektorn” var en  kunskapsplattform där lärare (och andra som vill) ska kunna inspireras och hämta information, material, filmer, texter, artiklar med mera, som på något sätt anknyter till området jämställdhet/lika villkor. Denna kunskapsplattform har nu utvecklats till att bidra med inspiration och kunskap för alla intresserade inom skogssektorn. Det är resultatet av den utvecklingen som du ser just nu.

Fråga SkogsSverige om jämställdhet i skogssektorn!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller lika villkor i skogsbranschen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

 • Nyanlända ska få jobb i skogen

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  Nyanlända från Somalia, Eritrea och Syrien får sedan i juli möjlighet att skaffa sig kompetens för arbete inom de gröna näringarna. Detta i ett gemensamt projekt mellan Arbetsförmedlingen, Skogsstyrelsen och Nässjö lärcenter. / Svt Jönköping
  Läs mer
 • Skogskollo ska locka fler tjejer till branschen

  Etiketter: Forskning & utbildning, Jämställdhet och likabehandling, Skog
  I ett försök att locka fler tjejer till skogsbranschen anordnades i veckan skogskollo där ett 20-tal tjejer i trettonårsåldern varit ute på läger i skogen. På schemat har det varit besök på Martinsons sågverk, svampkurs med svampkonsulenter och prova på att köra skogsmaskin. Allt för att tjejer ska lära sig mer om skogen och få upp intresset för branschen. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Allemansrätt med napp

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Jämställdhet och likabehandling
  För att lära ut allemansrätten har Trelleborgs, Hässleholms, och Eksjö kommun ett projekt tillsammans med Skogssällskapet där nyanlända får åka ut i skog och mark. / SR P4 Malmöhus
  Läs mer
 • Unga kvinnor har svårt att göra karriär – sex av tio särbehandlas

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  En färsk TNS Sifo-undersökning från Empowered Women, visar att sex av tio unga kvinnor i Sverige (59 procent) behandlas annorlunda på ett jobbmöte jämfört med sina manliga kollegor. ”Det är något jag själv varit med om många gånger”, säger Gisela Wood som grundat kvinnonätverket Empowered Women som står bakom undersökningen. / Swedish Wealth Institute
  Läs mer
 • Från vården till skogen

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  Gunilla Arnesson kör skotare
  Undersköterskan Gunilla Arnesson gjorde ett karriärsbyte som fick många att bli förvånade. Hon tog plats i hytten på en skotare och började jobba heltid i skogen. / Åkeri & Entreprenad
  Läs mer
 • De lär sig svenska medan de arbetar

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  I Skåne arbetar 60 nyanlända och nästan lika många svenskar, med att röja upp i skånska naturreservat. Lokaltidningen träffade arbetslaget från Skurup under en arbetsdag. Tanken med projektet är att nyanlända ska möta svenskt arbetsliv, natur och svenskar. De får möjlighet till att träna det svenska språket och skaffa sig arbetslivserfarenhet, samtidigt som arbetslagen gör välbehövliga insatser i naturreservaten. / Lokaltidningen
  Läs mer
 • Vad innebär lika villkor?

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Begreppet ”lika villkor” kan definieras som ett samlingsbegrepp för alla frågor som rör diskriminering enligt de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Lär dig mer på SkogsSverige! / SkogsSverige
  Läs mer
 • Per Lärkeryd: "Bort med kommittéer för jämställt"

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Per Lärkeryd, vd på Norra Skogsägarna är helt emot jämställdhetskommittéer. - Det är det första jag brukar avskaffa när jag blir chef. / Norrbottens affärer
  Läs mer
 • Skogens glömda hjältinnor

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  Det var kvinnornas arbete med maten som gjorde att skogsarbetarna orkade jobba. Men den här delen av vår historia är på väg att glömmas bort. Nu ska skogsmuséet i Lycksele synliggöra kockorna som arbetade ute i skogskojorna. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Kvinnor i skogen

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  Kvinnor i skogen på Skogsmuséet i Lycksele
  Skogsbrukets framväxt var i mycket hög grad beroende av kvinnornas arbete. Småbrukarhustrun tog över hela ansvaret när mannen arbetade i skogen. Yngre ogifta kvinnor spelade en viktig roll som kockor i skogsarbetarkojorna. Dessutom har kvinnor också själva arbetat som skogsarbetare. Välkomna till lunchseminarium på Skogsmuséet i Lycksele den 8/4. / Skogsmuséet i Lycksele
  Läs mer

Sidor