Jag undrar vad den relativa tillväxten är i en timmerställning under en 20-årspriod, kontra ett fullslutet tallbestånd på samma ståndort och med samma ålder?

Erik Valinger
Jag undrar vad den relativa tillväxten är i en timmerställning under en 20-årspriod, kontra ett fullslutet tallbestånd på samma ståndort och med samma ålder?
Som svar på din fråga så kan man uttrycka sig generellt och säga att den relativa tillväxten i timmerställningen alltid blir lägre per ha i o m att du plockat bort en mängd träd. De första fem till 10 åren blir tillväxten relativt sett lika mycket lägre som det du tar bort. De enskilda träden omfördelar tillväxten från trädens toppar mot lägre delar under denna period. När avverkningsavfall omfördelats så det blir ett ökat tillgängligt utbyte av näring på platsen kan de enskilda träden tillväxa mer än vad de hade vuxit i det fullslutna beståndet. Men, beståndet uppnår aldrig "full" produktion efter ingreppet under den period du frågar efter. Om man däremot tittar på det ekonomiska utbytet kan det mycket väl hända att träden i timmerställningen, I om att de blir grövre nedtill, genererar ett större värde.

Var kan jag finna färska rapporter om timmerställningar?

Denna fråga kan jag inte svara på. Möjligen kan enskilda skogsbolag ha viss statistik. Den lokala skogsvårdsstyrelsen har material om man tänkt sig timmerställningen som en föryngringsåtgärd, men ej om den är gjord som en gallring.

Publicerad: