Jag undrar hur vanligt det är med sågverk som är specialiserade på ett visst sortiment? Hur får dessa sågverktag på sin råvara?

per@kalbynet.se
Erik Walfridsson, inst f virkeslära i Umeå

Jag undrar hur vanligt det är med sågverk som är specialiserade på ett visst sortiment? Med visst sortiment menar jag tex björkfanér, övergrov gran osv. Hur får dessa sågverk tag på sin råvara? Skulle inte skogsresursen utnyttjas mer effektivt om sågverken var mer specialiserade? Som det är nu kan man ju tvingas att sälja ett parti asktimmer som massaved bara för att det inte finns någon som kan ta tillvara på råvaran. Hur tar man som skogsägare reda på vilka sågverk som eftersöker vissa sortiment?

Försäljningen av rotposter går ofta genom anbud efter att man annonserat om försäljningen i tidningar. Stämplingslängder utgör underlaget för anbuden.

De som köper rotposter är företrädesvis privata köpsågar men även skogsbolag gör det ibland.

Sågverk har egna råvaruinköpare som har ansvar att förse sågen med de nödvändiga sortimenten.

På frågan om ett skånskt sågverk kan köpa en rotpost i norrland är svaret ja, men det vanligaste är att de säljs relativt lokalt.

Tyvärr kan jag inte tipsa dig om någon litteratur i ämnet.

Publicerad: