Jag undrar hur många träd det kan växa / m2?

olsson.robert@home.se
Lars Lundqvist
Jag undrar hur många träd det kan växa / m2? Det måste givetvis bero på många faktorer, men något riktvärde kanske går att få fram. (Lövträd, barrträd etc). Normaltät skog. Eller mycket tät skog (maxvärde) Hoppas det finns ngt svar på frågan. Tacksam för hjälp
Hur många träd som "får plats" beror på hur höga träden är. Ju högre träd, desto färre träd får plats på samma yta. I normalt skogsbruk är man dock inte intresserad av att maximera antal träd per kvadratmeter eftersom ju tätare träden står, desto klenare blir de. En vanlig planteringstäthet på ett hygge är 2500 plantor per hektar (1 ha = 10 000 kvadratmeter). När plantorna växer upp till träd så dör en del, samtidigt som man gallrar bort en hel del. Det gör att stamantalet sjunker. När träden når ca 25 m höjd är det oftast bara 500-600 träd kvar per hektar.
Publicerad: