Jag undrar hur många rådjur det ungefär det finns i Sverige?

magnus_johan@hotmail.com
Kjell Sjöberg

Hej!
Jag undrar hur många rådjur det ungefär det finns i Sverige?

Hej,

Vi har inte några bra inventeringar över rådjurspopulationen som täcker hela landet. Däremot finns det beräkningar från vissa mindre områden. Dessutom varierar antalet rådjur från år till år beroende på predationstryck (dvs hur mycket rovdjuren tar), snöförhållanden under vintern, etc. Även för rådjuret har förmodligen rävskabbens decimering av antalet rävar påverkat rådjurens antal i positiv riktning, eftersom senare tiders forskning visat att räven tar en stor andel av rådjurskiden. När räven minskade på grund av rävskabb ökade alltså antalet rådjur. Nu är räven på väg tillbaka, så nu kan man förmoda att antalet rådjur kommer att återgå till mera normala förhållanden.

Nåväl, i en skrift från Jägareförbundet som heter "Lär känna rådjuret" anges antalet rådjur i Sverige till ca 300,000 - 400,000 st. I en annan skrift från Jägareförbundet som heter "Sverige, jakten och EG" från 1993 står det så här om rådjuret: Antalet rådjur är mycket svårt att uppskatta, men vinterstammen består av cirka 1 miljon djur. Inom några forskningsområden där rådjuren har inventerats har vintertätheterna varit 40-50 djur/1000 ha (mellansvensk barrskog) och 200-300 djur i mer mosaikartade landskap med inslag av lövskog eller blandskog och jordbruksmarker. 

0
Publicerad: