Jag är lite nyfiken på hur mycket vatten en björk dricker per dygn. Ett par hundra liter tror jag, men vet inte...

Stig Lövborg
Lars Lundqvist

Jag är lite nyfiken på hur mycket vatten en björk dricker per dygn. Ett par hundra liter tror jag, men vet inte...

(Svaret gäller träd generellt)

Hur mycket vatten ett träd "dricker" beror i huvudsak på hur stort det är, dvs hur mycket blad det har. Generellt kan man säga att fristående träd förbrukar mer än träd i grupper eller bestånd. Eftersom vattenförbrukningen styrs av hur mycket ljus trädet får så varierar förbrukningen mycket över året och också över dygnet. På morgonen kan förbrukningen vara så låg som 0,5 dl i timmen per kvadratmeter bladyta, för att mitt på dagen en solig dag stiga till 5 dl i timmen och mer.

Stora, friväxande träd kan mycket väl nå upp till så höga värden som 200-300 liter per dag, om det är riktigt soligt, och om det finns tillräckligt mycket vatten i marken. Men förbrukningen ligger inte konstant på den nivån. På skogsmark är en rimligare förbrukning 30-40 liter per dag och träd.

0
Publicerad: