I vilken tallskog trivs tjädern bäst - äldre än 90 år gammal skog eller vilken som helst?

Lennie Tofft
Maria Hörnell-Willebrand, SLU

I svar på en fråga nyligen skriver ni att tjädern trivs i vilken tallskog som helst. Men wikipedia hävdar med en källa från Uppsala Universitet att den trivs bäst i äldre än 90 år gammal skog. Så vem har rätt, Uppsala Universitet eller Skogssverige?

Hej Lennie!

Inom forskningen vet vi idag ganska mycket om tjädern i hela dess utbredningsområde. I Sverige har finns tydliga resultat från den rikstäckande Svensk  fågeltaksering att antalet tjädrar ökat. Trots denna ökning är tjädern fortfarande en aktuell fråga i Sverige, speciellt hur tjädern påverkas av skogsbruk. I många Europeiska länder minskar dock tjädern och mycket av det som publicerats om tjädern baseras på data från dessa minskande populationer. Dessa resultat går inte direkt att översätta till våra svenska förhållanden då både befolkningstäthet, fragmentering av landskapet och predation ser annorlunda ut. I Skandinavien har forskningen under de senaste decenniet handlat mycket om hur tjäderpopulationerna påverkas av skogsbruk och vilken typ av habitat arten är förknippad med. Detta har inneburit att många tidigare uppfattningar om tjäderns habitatval i grunden håller på att förändrats.

Diskussionen i Sverige har under lång tid främst handlat om att tjäderpopulationerna är speciellt känsliga då de utvecklat så kallat arenaspel. Fokus har varit på bevarande av spel i gammal skog. Men när det gäller areanspelande arter är det vanligt att tuppar inte är någon brist. Det finns generellt väldigt få studier där brist på hanar är det stora problemet. Överlevnaden för honor och ungrekrytering är nästan alltid de mest kritiska faktorerna för populationsutvecklingen. Så även för tjädern.


De stora hyggen som avverkades för 30 – 50 år sedan har nu kommit upp i en ålder som tjädern kan leva och trivas i. När man avverkade dessa skogar fanns inte mycket kvar mellan gammal skog och hyggen. Då återfanns tjädern i den skog som stod kvar. Detta har format den uppfattning vi haft under lång tid, dvs att tjädern förknippas med gammal skog. Många arter är helt beroende av tillgång på gammal skog och kommer att försvinna med dessa skogar. Tjädern är inte en av dessa arter så länge avverkad tallskog ersätts med ny tallskog.

Publicerad: