i vilken skog går nedbrytningen fort?

Jamiila
Svarat av: 
Per-Magnus Ekö
Forskningsledare vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
SLU

Hej!

I vilken skog går nedbrytningen fort, är det tallskog eller granskog?

Hej Jamiila!
 
Det beror på en mängd faktorer, bl.a. ståndortens egenskaper i fråga om bördighet, markfuktighet, markfauna, m.m. Vidare har förnans egenskaper och fältskiktets sammansättning stor betydelse. Klimatet är också olika i granbestånd och tallbestånd. Tallbestånd är öppnare, varför instrålningen till marken är större.  Frågan bör egentligen ställas till en markforskare, som säkert kan ge ett betydligt mer ingående svar. 
 
Hälsningar 
PM
0
Publicerad: