I sverige har vi något som kallas allemansrätten. Vad innebör det?

KS.Lajban
Lars Lundqvist

I sverige har vi något som kallas allemansrätten. Vad innebör det?

Allemansrätten är en sedvanerätt som utvecklats under årens lopp. Den säger i huvudsak att man har rätt att vistas på annans mark - utanför tomt och plantering. Allemansrätten finns inte reglerad i lag, men det finns andra lagar som indirekt reglerar allemansrätten. Exempelvis så reglerar terrängkörningslagen rätten att köra motorfordon på annans mark.
Du kan hitta många länkar till sidor om Allemansrätten på nätet. En bra startsida hittar du hos Naturvårdsverket.

Publicerad: