Hur "vet" trädet att det ska tappa löven på hösten och hur går det till?

Tobias, 8 år
Bo Leijon
Varför tappar träden löven på hösten? Hur vet trädet att det ska hända just då? Hur kan löven lossna?
Löven faller av därför att de inte har någon funktion under vintern. De skulle helt enkelt inte klara vinterns kyla och vattenbrist! Då är det mer ändamålsenligt för trädet (eller egentligen för trädarten) att "suga tillbaka" en del av näringen som finns i lövet och sedan låta det falla till marken. Där bryts det så småningom ner så att den näring som finns kvar kan tas upp av rötterna och återanvändas av trädet.

Trädet "vet" inte när det är dags att fälla bladen. Däremot är det utrustat med många kemiska signalsystem, däribland ett som sätter igång bladfällningen. Signalsystemen fungerar med hjälp av hormoner, alltså kemiska ämnen som styr olika livsprocesser.

Det är ofta ljuset (dag- och nattlängden) som styr hur mycket hormon som bildas. När dagarna blir kortare bildas ett "bladfällningshormon", som försvagar cellerna i ett skikt vid bladfästet så att bladskaftet lossnar.

Publicerad: